Príspevky

Deň T1

Videokatechéza: Povolanie kresťana žiť program viery

List z karantény

Na čo si prišiel?

Kváskuješ alebo rozsievaš?

Učíme sa napodobňovaním...

Máš plán?

O veslovaní

Prečo práve ja?

Radostná bdelosť

Otázka...

O čom sa bude zajtra hovoriť v nebi...

Zásada R.O.R.

Ach jaj...

Dávkovač a škandál

Znamenia

Pozvanie na sobáš

Nad čím premýšľaš?

Iné evanjelium

Katechéza v rodine: 28. cezročná nedeľa

Katechéza v rodine: 27. cezročná nedeľa

Čo ak?

Hovoril som o tom, čomu nerozumiem...

Publikácie a pomôcky