Príspevky

Všímajme si jeden druhého

Bol raz jeden kostol

To ťažšie

Teofilovi...

Viac než spolupracovníci...

Choď do Damasku...

Bez reklamy

Hendikep

Staré a nové

Nebudem mať pokoja, kým...

Pamätajúci Boh

Zdokonalil...

Mnoho ráz, rozličným spôsobom

Ježišov a náš krst

Pane, keby si chcel...

V synagóge...

Nemožné...

Mizivé maximum

Traja králi a Izaiáš

Podľa tohto sa dajú rozoznať...

K jasličkám by som aj ja rád bežal

Ísť ku koreňom

Publikácie a pomôcky