Mnoho ráz, rozličným spôsobom

CR-01 PO I.: Hebr 1, 1-6

Je mnoho spôsobov a príležitostí, keď Boh hovoril a hovorí k ľuďom. Hovorí cez krásu stvorenia, cez vnútorný hlas v nás...
Autor listu Hebrejom pripomína zvláštny spôsob, keď Boh hovoril otcom skrze prorokov. Pripomína tak výnimočný spôsob, akým sa Boh dával v dejinách ľuďom spoznať. A hoci aj dnes sú medzi nami takí, ktorých kľudne môžeme nazvať prorokmi, a aj cez nich hovorí k nám Boh, predsa je to iné slovo, než to biblické.
No ešte dôležitejšie je, čo nasleduje: V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.
Každopádne my kresťania musíme stále čeliť jednej hrozbe: veríme, že Pán ku nám hovorí. Ale to ešte nestačí. To, že hovorí, ešte neznamená, že počúvame.

Publikácie a pomôcky