Príspevky

Vyves zástavu...

Rodinná katechéza / Tajomstvo

Nemáte chuť na ovocie?

Rodinná katechéza / Deň Turíc

Zachovaj, ochráň, posväť

Rodinná katechéza / Pamätaj na meno

Čo stojíte...

Ostaň s nami / V jeho láske

Rodinná katechéza / Selfí s Ježišom

Projekt Barnabáš

Zabiť draka

Rodinná katechéza / Vinič a ratolesti

Inak to nebude fungovať

Rodinná katechéza / O pastierovi a ovečke

Rodinná katechéza / O kľúčoch a dverách

Publikácie a pomôcky