Príspevky

Na posvätenie...

Rodinná katechéza / O Bartimejovi a misionároch

L+L / Liturgia a Lukáš

Za synodálnu Cirkev

Rodinná katechéza / Jakub a Ján Dôležití

Priniesť objatie

Boh nie je zlatá rybka

Rodinná katechéza / Chudobný boháč

Prijať miesto prepustiť

Rodinná katechéza / O srdciach a knihe

Posvätný ruženec v čase skúšky COVID-19

Dôležití a bezvýznamní

Mesto bez hradieb

Neboj sa budovať chrám

Nie až potom, hneď!