Príspevky

Naplnil sa čas

Kľúčové stretnutie

Nedeľná katechéza: 3. cezročná nedeľa

Videokatechéza: Bohatý mladík

Ako čítať Sväté písmo: 8. Perspektivistické čítanie

Škola, ktorá funguje aj počas lockdownu

Príď, Pane Ježišu

"Nezatvrdzujte svoje srdcia..." Ale ako, keď máme dôvod?

Katechéza v rodine: 2. cezročná nedeľa

Videokatechéza: Tri najväčšie pokušenia

Ako čítať Sväté písmo: 8. Čítanie ikony Bohozjavenia

Ach, tá podoba...

Vnútorná a vonkajšia podoba

Katechéza v rodine: Krst Pána

To bude ťažké...

Skúška správnosti

Ako čítať Sväté písmo: 7. Odkrývanie obrazu s biblickou tematikou