Príspevky

Počúvajte ho

Veľké mesto

Rodinná katechéza / Vystúp, počúvaj

Prvé štyri vety

(Ne)závideniahodná schopnosť

Rodinná katechéza / Zastav sa a hľadaj

Teraz

Vylúčení, pochopení, prijatí

Rodinná katechéza / Buď čistý

Rodinná katechéza / Vyčisti svoj chrám

Rodinná katechéza / Posvieť si na cestu

Vstaň

Rodinná katechéza / Všetci ho potrebujú

Prorok

Rodinná katechéza / Mlč!

Publikácie a pomôcky