Rodinná katechéza / Vstávaj

Biblická katechéza / 13. nedeľa v Cezročnom období / Rok B

 • Kľúčové slová: Jairus, dcéra, vstať, choroba, ruky.
 • Na stiahnutie: 

Evanjelium

 • Mk 5,21-24.35b-43; SN_02-03.
Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho.
Tu prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“ Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. 
Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť.

Katechéza

 • TIP: Kvíz. Pomocou nasledujúcich kvízových otázok zhrnieme posolstvo príbehu.
 • SN_04. Deti najskôr správne určia meno otca (a. Jairus) a priradia k nemu jeden z výrokov. Každý výrok je v bubline inej farby. Správna odpoveď je v tyrkysovej bubline
Ako sa volal otec dievčaťa, ktorý prišiel za Ježišom s prosbou, aby prišiel k nim domov?
Na obrázku vidíme, že sa na Ježiša tlačia ľudia z každej strany. Každý od neho niečo chce. Je tam aj zopár ockov. Hnedý hovorí Ježišovi: „Dcérka má dnes zásnuby, už má dvanásť rokov. Poď k nám na návštevu.“ Aj červený prosí Ježiša, aby k nim hneď prišiel. Hovorí: „Dcérka ma neposlúcha. Poď jej dohovoriť, aby nebola lenivá.“ A tyrkysový hovorí: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ Ktorý z nich je Jairus?
 • SN_05. Deti určia, ktorý z výrokov v bublinách je pravdivý. Správna odpoveď: Má dvanásť rokov.
Keď Ježiš prišiel k Jairovi, dom bol už plný ľudí. Keď im Ježiš povedal, že dievča len spí, vysmiali ho. Preto ich poslal z domu von a len s rodičmi a dvomi učeníkmi prišiel k posteli dievčaťa. Ľudia si zatiaľ vonku, pod oknami, hovorili:
 1. „Dievčina sa len tvári, že spí.“
 2. „Tá sa nikdy nevydá!“
 3. „To dievča má dvanásť rokov.“
 4. „Zomrela, už nežije.“
Niektorí z nich sa mýlia. Ale nie všetci. Kto z tých ľudí povedal pravdu?
Ježiš si nevšímal ich reči. Chytil dievča za ruku a zavolal ho naspäť do života. Povedal: „Dievča, vstávať.“ A ona zase žila ako predtým. Bola to už veľká slečna, mala dvanásť rokov.

Chorá Zem

 • SN_06. Popíšte obrázok a potom diskutujte s deťmi o tom, či môže byť Zem chorá, prípadne ako sa to prejavuje.
Ale na našom obrázku neleží v posteli dvanásťročné dievča. Leží tam zemeguľa. Vlastne nie guľa. Vyzerá choro, zrejme preto je taká spľasnutá. A hlas Nebeského Otca Ježišovi hovorí: „Moja Zem je chorá. Použi ruky, aby ozdravela.“
 • SN_07-08. Nasleduje zhrnutie:
Choroby Zeme majú rôzne prejavy. Napríklad sucho, pri ktorom všetko vädne. Alebo kopy odpadkov, ktoré sa všade povaľujú a zapáchajú. Zem je chorá aj vtedy, keď sú choré jej deti. Keď sú ľudia nešťastní, keď hladujú…
 • SN_09. Podľa obrázkov deti rozprávajú, ako sa vysporiadať s naznačenými chorobami zeme (starostlivosť o rastliny, vyzbieranie odpadkov, záujem o smutných, pomoc hladujúcim). 
Čo na to Ježiš? Hovorí nám: „Vstávajte! Priložte každý ruku k dielu, aby Zem ozdravela.“ 
 • SN_10.
Keď Jairus volal Ježiša k zomierajúcej dcérke, Ježiš neváhal ani chvíľku a išiel, aby sa jej dotkol. Svätý Otec, pápež František, nás tiež volá, aby sme pomohli uzdraviť náš svet. Popremýšľajte, ako to urobiť.
 • TIP: Záver je zámerne otvorený, aby sme nezostali len pri pekných slovách. Môžete napríklad na začiatku prázdniny zorganizovať spoločnú brigádu – zber odpadkov, teda niečo konkrétne pre uzdravenie Zeme, k čomu treba priložiť ruky k dielu.

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5054
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5434
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10074
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=11014

Publikácie a pomôcky