Pozri na nebo a spočítaj hviezdy

Námety na biblické stretká pre rodiny s deťmi

"Pozri na nebo a spočítaj hviezdy!" Tak hovorí Pán Abramovi. A ten potulný nomád zrazu videl a pochopil. Uveril, že ten, ktorý toto všetko stvoril, to s ním myslí vážne. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril a hovorí Boh. V ten osudný večer rozprával cez svit hviezd a škripot piesku pod Abramovými nohami. Pozývam vás na cestu hľadania, čo nám cez dávne príbehy knihy Genezis hovorí dnes. 

Témy sú venované jednotlivým postavám starozákonnej knihy Genezis. No nechcem zostať len pri samom príbehu. Chcem ísť ďalej: Hľadať v Písme Slovo Boha, ktorý sa nám prihovára dnes. Objaviť, čo hovorí Pán Adamom, Evám, Kainom i Rebekám dvadsiateho prvého storočia.
CD sa si môžete kúpiť na ZAEX.sk.


MOŽIEŠIK, J. Pozri na nebo a spočítaj hviezdy. Žilina: Žilinská diecéza, 2010, ISBN: 978-80-970491-0-2.

Publikácie a pomôcky