Spolu kráčať cestou viery

Prípravný kurz pred prvou svätou spoveďou a prijímaním

Kurz Spolu kráčať cestou viery je určený pre rodičov a deti, pripravujúce sa na prvú svätú spoveď a prijímanie. K dispozícii sú katechézy pre rodičov a deti, podklady pre liturgické slávenia a ďalší katechetický materiál.
Materiály si môžete stiahnuť z priečinku. Metodika je k dispozícii vo formáte PDF, tiež prílohy a prezentácie.

MOŽIEŠIK J., BZDILÍKOVÁ B. Spolu kráčať cestou viery - Uvedenie detí do života kresťanského spoločenstva. www.tvoj-strom.info, 2015.

Publikácie a pomôcky