Príprava na krst detí

"Je veľmi dôležité, aby sa rodičia pred udelením krstu pripravovali na uvedomené slávenie tejto sviatosti či už sú k tomu vedení vlastnou vierou alebo im v tom pomáhajú priatelia alebo ostatní členovia cirkevného spoločenstva,"
čítame v úvode Obradu krstu detí (OKD 5).

Základnú prípravu poskytujú rodičom a krstným rodičom farnosti, najčastejšie prostredníctvom tzv. krstných náuk. No rodiny malých krstencov môžu svoju prípravu výrazne obohatiť. Tu je niekoľko tipov zo stránky krst.tvoj-strom.info:
  1. Sprievodca prípravou na krst dieťaťa. Sprievodca ponúka štrnásť tém, v ktorých sú hlbšie vysvetlené jednotlivé momenty slávenia krstu detí.
  2. Krstný obrad. Na stránke sú uverejnené aj texty obradu krstu detí s viacerými tipmi, ktoré rodičov a krstných rodičov hlbšie uvádzajú do slávenia. Nechýbajú ani texty biblických čítaní a prosieb, takže rodičia si môžu po dohode s krstiteľom vybrať texty, ktoré sú pre ich rodinu priliehavejšie.
  3. Videokatechézy. Na doplnenie farskej prípravy sú k dispozícii aj videokatechézy.
  4. Katechézy. V časti pre animátorov je dostupná metodika na prípravu rodičov a krstných rodičov vo farnosti. Možno ju využiť pri oficiálnej príprave (krstné náuky), ale aj vrámci pomoci, ktorú rodičom krstencov poskytujú ich priatelia a ostatní členovia cirkvi (OKD 5). Súčasťou metodiky je aj náčrt projektu katechumenátneho modelu prípravy rodičov a krstných rodičov na krst detí.

Katechumenátny model katechizácie

"Vzorom každej katechézy je krstný katechumenát; je to špecifická formácia, ktorá na Veľkonočnú vigíliu privádza dospelého obrátenca ku krstnému vyznaniu viery," hovorí cirkev vo Všeobecnom katechetickom direktóriu. "Táto katechumenátna formácia má inšpirovať ostatné formy katechézy v ich cieľoch a v ich dynamizme." (VDK 59). Teoreticky. Medzičasom uzrelo svetlo sveta aj direktórium nové, no zdá sa že želaný prerod katechézy, ktorá čerpá z bohatstva katechumenátnej tradície, stále len čaká na svoj hviezdny okamih. 

Cieľom katechumenátneho modelu katechizácie je formácia kresťanskej identity (prijatie, rast a nikdy nekončiace dozrievanie). Metódou k nadobudnutiu a rozvoju identity je iniciácia vo význame uvedenia uvádzaním a mystagógia, uvádzajúca do tajomstva Krista. Vlastným miestom katechizácie je farské spoločenstvo. Takáto katechizácia je spoločným dielom Boha, Cirkvi a katechizovaného. 

Katechumenátny model prípravy rodičov a krstných rodičov na krst detí

Na princípoch formácie katechumenátneho typu je zostavený aj Projekt prípravy rodičov a krstných rodičov na krst detí. Počíta s adaptáciou existujúceho modelu krstných náuk, zapojením rodičovských párov či s rozšírením prípravy vo farnostiach. Ponúka viacero podnetov ako katecheticky využiť aj ďalšie príležitosti (nahlásenie krstu, požehnanie rodiny, požehnanie matky pred pôrodom, doprevádzanie rodín po krste a podobne). Viac v materiáloch na krst.tvoj-strom.info/metodika.

Použité zdroje:

  • MOŽIEŠIK, J. Katechumenátny model ako východisko pre katechizáciu žiadateľov a ručiteľov krstu. Licenciátska práca. Bratislava: RKCMBF UK, 2018.

Publikácie a pomôcky