Príspevky

Semienka

Príhovor pre deti / Nepočítaj zrnká...

Prichádzam...

Odmietnutá reklama

Aj ja som Aliancia

Záplata

Príhovor pre deti / Kde býva Ježiš?

Čas čakania

Dvojsečný meč

Ak chceš, môžeš...

Príhovor pre deti / V ambulancii

Nie, nevieš!

Boh prehovoril:

Príhovor pre deti / Ježišova odpoveď

Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta

Trvalý pobyt

Herodes bez tváre

Kedy končia Vianoce?

Kedy končia Vianoce?

Požehnanie

Publikácie a pomôcky