Kedy končia Vianoce?

VIA-02 NE B

Viete kedy končia Vianoce? Pre niektorých obchodníkov štedrým dňom, pre niekoho po Troch kráľoch alebo po Hromniciach, kedy sa vyhadzujú stromčeky, dojedá posledná kolekcia ozdoby zase skončia v škatuliach...
Alebo nekončia. Lebo ani život dieťaťa Ježiša neskončil pri besnení Herodesových vojakov v Betleheme. Kristus žije, je stále medzi nami.

Páči sa mi tento obrázok. Skratky A.C. a D.C. znamenajú Pred Kristom a Po Kristovi. V tomto zmysle sú Vianoce jedny jediné, sú prechodom medzi pred a po. 
V osobnej histórii každého z nás by to malo znamenať: predtým, ako som prijal Krista a potom, ako som prijal Krista. Medzi tým je dátum, od ktorého žijem nový život s Kristom.  

Poďme spolu žiť nový život s Kristom.

Publikácie a pomôcky