Rodinná katechéza / V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Biblická katechéza na Nedeľu Najsvätejšej Trojice, rok C
V katechéze rozoberieme nedeľné evanjelium Jn 16,12-15, pripomenieme si poslanie a dary Ducha Svätého i to, že Boh je Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý. S menšími si nacvičíme prežehnanie (znak kríža) a vysvetlíme si jeho zmysel. Zakončíme zmienkou o modlitbe Sláva Otcu a pozvaním k rannej a večernej modlitbe. Napokon môžu deti nakresliť, ako sa oni večer modlia.
Na stiahnutie:

Evanjelium

  • Jn 16,12-15, v prezentácii snímky 2 a 3.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

 

Katechéza

Pred týždňom sme slávili Zoslanie Ducha Svätého. Ježiš nám poslal tohto Tešiteľa a Učiteľa, aby nás naučil a pripomenul nám všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli prísť do neba. A aby nám dal dary, ktoré nám na ceste do neba pomôžu.


Duch Svätý nás učí, že Boh nás ľúbi ešte viac, ako každý poriadny ocko miluje svoje deti a že sa o nás aj tak stará. Preto voláme Boha Nebeský Otec.


Duch Svätý nám aj pripomína Ježišovo učenie a vysvetľuje, kto je Ježiš a čo pre nás urobil. Ježiš je totiž skutočný Boh, ktorý sa stal skutočným človekom, to si pripomíname na Vianoce. Ježiš sa za nás obetoval, to zase slávime na Veľkú noc. Ježiš je Boží Syn.


A kto je Duch Svätý? Je to Dar, ktorý nám poslali Nebeský Otec a Boží Syn Ježiš. A je Darca. Dáva nám sedem darov, ktoré potrebujeme na cestu do neba: múdrosť, rozumnosť, dar rady, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň pred Bohom.


Je to zvláštne: Boh je jeden, no v troch osobách ako Otec, Syn a Duch Svätý.


Aby sme si to pamätali, každý náš deň začíname v mene Otca. Spomenieme si na Nebeského Otca a dotkneme sa pritom čela. Pretože Ježiš sa nám snažil dostať do hlavu dôležitú múdrosť: Boh je Otec, ktorý nás ľúbi.


Potom sa dotkneme srdca a pripomenieme si Ježiša, ktorého v ňom nosíme.


A napokon sa dotkneme ramena, najprv ľavého, potom pravého. To aby sme si pripomenuli dary a poslanie, ktoré sme dostali od Ducha Svätého. 


Vlastne tak nakreslíme na sebe kríž a nakoniec povieme amen.


V mene Otca i Syna i Ducha Svätého deň len nezačíname, ale aj končíme. Predtým však poďakujeme za všetko, čo nám Boh v tom dni podaroval, poprosíme o odpustenie za to, čo sme nezvládli a oslávime Boha slovami:
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, Amen.
  • Povzbuďte ku pravidelnej rannej a večernej modlitbe.

Použité obrázky:

  • http://jovenesdelmilagro.blogspot.com/2013/07/
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4913
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5389
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5434
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7470
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9151
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9233

Publikácie a pomôcky