Príspevky

Koho počúvaš?

O dvoch príkazoch, ktoré sa oplatí poslúchnuť

Nedeľná katechéza: 4. cezročná nedeľa

Ikona svätého Jozefa

Naplnil sa čas

Kľúčové stretnutie

Nedeľná katechéza: 3. cezročná nedeľa

Videokatechéza: Bohatý mladík

Ako čítať Sväté písmo: 8. Perspektivistické čítanie

Škola, ktorá funguje aj počas lockdownu

Príď, Pane Ježišu

"Nezatvrdzujte svoje srdcia..." Ale ako, keď máme dôvod?

Katechéza v rodine: 2. cezročná nedeľa

Videokatechéza: Tri najväčšie pokušenia

Ako čítať Sväté písmo: 10. Čítanie ikony Bohozjavenia

Ach, tá podoba...

Publikácie a pomôcky