Rodinná katechéza / Ježiš zobral zloduchovi slovo

Katechéza v rodine, IV. nedeľa v Cezročnom období, rok B (31.01.2021)

priečinok s materiálmimetodikaprílohy

 • Charakteristika: Diabol si našu pozornosť nezaslúži, nie je dobré ho počúvať a zbytočné priveľa sa ním zaoberať. Ale občas musíme. Aj s deťmi. Tak, aby sme ich na jednej strane nevystrašili a na druhej aby sme ich naučili, ako sa vysporiadať s jeho pokušeniami. Trochu o tom, ako Ježiš zobral slovo démonovi v synagóge v Kafarnaume, bude táto katechéza.
 • Téma: Koho budeme počúvať?
 • Priebeh: Po modlitbe nasleduje uvedenie do evanjelia, čítanie biblického textu, katechéza, prosby a záverečná modlitba.

Pomôcky a príprava

 • Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mk 1,21-28.
 • Ku katechéze budete potrebovať: Mobil ku aktivite „SMS od Ježiša“, obrázok a tabuľku z prílohy a farebné pastelky.

Modlitba

 • Predneste modlitbu:

Pane a Bože náš, posilni nás svojou milosťou, aby sme ťa uctievali celou dušou a všetkých ľudí milovali opravdivou láskou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Evanjelium

Uvedenie do evanjelia

Na displeji nášho mobilu Ducha Svätého (ukážte im značku na zadnej strane :-) svieti „Ježiš ti poslal novú správu“. Nevidíme ju celú, len úryvok. A najdôležitejšia časť je zvýraznená: „Viem, kto si: Boží Svätý.“ (Nechajte menšie deti, aby si prezreli správu.)

No to je pravda, Ježiš je Boh, je Boží Syn a je svätý. Ale prečo Ježiš na to hovorí „Mlč!“? Preto, že to o ňom vykrikuje jeden zlý duch, doslova Zloduch. A so žiadnym diablom, so žiadnym zlým duchom sa nerozprávame. Pretože zlí duchovia sú klamári. Ale poďme si o tom prečítať viac.

 • V prílohe je pripravená aj vsuvka s textom evanjelia na nasledovnú  nedeľu, tú môžete podobne využiť o týždeň, alebo si môžete vyrobiť svoje vlastné na každodenné čítanie evanjelia.

Čítanie evanjelia

 • Jeden z dospelých prednesie z knihy Svätého písma evanjelium. Pri čítaní všetci stoja.

Počúvajme evanjelium o tom, čo sa to stalo v synagóge v Kafarnaume.

Ak treba, vysvetlite, že Kafarnaum je mesto a synagóga modlitebňa, pre deti niečo ako kostol, kde sa stretávajú na modlitbu židia. Ich sviatočný deň je sobota tak ako náš nedeľa.

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. 

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Katechéza

Posadnutý človek

 • Začneme vysvetlením, kto je to posadnutý človek. Vysvetlenie rozhodne nie je presné, ale v tomto veku netreba deťom popisovať obsesiu. 

Ježiš sa prišiel v sobotu modliť do synagógy. Presne tak, ako my v nedeľu chodievame do kostola (a zase budeme, keď skončí lockdown:-). Bolo tam veľa ľudí a evanjelista Marek hovorí, že jeden z nich bol posadnutý zloduchom. Čo to znamená? Zlý, alebo ako hovorí evanjelista, nečistý duch sa v tom človeku usadil. 

 • Ak majú deti nejakú skúsenosť s kliešťom, môžete nečistého ducha prirovnať k nemu. Ak nie, toto prirovnanie pokojne preskočte. 

Prilepil sa na neho ako kliešť, vôbec ho nevidno, ale tomu človeku stále škodí. Nepije mu krv ako kliešť, ale otravuje mu život.

 • Zlý duch útočí na telo, rozum a emócie človeka.

Zloduch, ktorý sa usadí v človeku, ovláda jeho telo a núti chudáka robiť alebo hovoriť to, čo on nechce. Napríklad tohto nášho nútil vykrikovať, hoci ten človek bol určite slušne vychovaný a vedel že v synagóge sa nevykrikuje. Ani v kostole nie. Alebo sa usídli v jeho hlave a našepkáva mu všelijaké myšlienky, „Urob toho“ alebo „Tamto nerob…“, aby ho priviedol na zlo. Tie myšlienky môžu byť veľmi otravné. Alebo sa pokúša človeku nasťahovať do srdca a tam mu potom rozpráva všelijaké klamstvá. Hovorí napríklad: „Nikto ťa nemá rád.“ Alebo „Si škaredá.“ a podobne, takže človek sa cíti vcelku mizerne. 

Nás chráni Ježiš

Také veci robia zloduchovia niekedy aj nám ostatným. No my im môžeme povedať ako Ježiš: „Mlč!“ „Nebudem ťa počúvať! Ja počúvam Ježiša.“ A pretože Ježiš nás chráni, diabol o chvíľu ujde lebo vidí, že nad nami nemá žiadnu moc.

Takže keď ma zloduch otravuje, jednoducho poviem: „Nebudem ťa počúvať! Ja počúvam Ježiša.“ A  potom modlím napríklad túto modlitbu: „Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“ 

 • Myšlienku veľmi pekne ilustruje obrázok od Patxi Velasco Fana. Ježiš odháňa démona od rečníckeho pultu a ešte mu aj odpojí mikrofóny.

Kto čo hovorí?

 • Spýtajte sa detí, čo asi zloduch na obrázku hovoril predtým, ako ho Ježiš umlčal. Niektoré lži, ktorými diabol často otravuje človeka, ale hlavne dôležitá pravda, ktorú Ježiš hovorí každému, sú skryté medzi písmenami tabuľky (príloha). Väčší by to mali zvládnuť aj bez farieb, mladší môžu objaviť slová zloducha podľa farebného kľúča. Zvyšné písmená tvoria odkaz od Ježiša: „Ľúbim ťa z celého srdca a nikdy ťa neopustím.“ Priveďte deti k odpovedi Ježišovi a k rozhodnutiu milovať ho a nikdy ho neopustiť.

Diablovo zrkadlo

 • Namiesto tajničky môžete použiť úryvok z rozprávky Snehová Kráľovná:
Kedysi dávno, keď bol diabol ešte veľmi mladý a namyslený, urobil si čarovné zrkadlo. Čokoľvek pekné sa odrazilo v jeho skle, hneď sa stalo škaredé a zlé a, naopak, všetko zlé sa stávalo pekným. "Som teraz najmocnejší na svete!" - tešil sa diabol. Lietal so svojím zrkadlom sem i tam a prinášal smútok a nešťastie. Len čo pozrieš do zrkadla, má ťa v moci moja kliatba. Svet zahalí čierna noc, taká je dnes moja moc! - tešil sa.
Až mu raz skrsla v hlave naozaj diabolská myšlienka. "Zanesiem zrkadlo vysoko do neba, aby sa doň pozrel sám Boh." Schmatol zrkadlo a zamieril hore. Čím bol však vyššie, tým bolo zrkadlo ťažšie. Vypadlo mu z rúk a pri páde sa rozbilo na milión kúskov. Niektoré boli také veľké, že si ich ľudia vkladali do okenných rámov a sklá ukazovali zlý a krutý svet. Niektoré boli drobné - keď sa dostali do oka, človek videl miesto dobra a šťastia len zlo a nešťastie. Niektoré boli ešte menšie - vrývali sa rovno do srdca a premenili ho na cencúľ ľadu...
Raz, keď hodiny na veži odbili piatu, chlapec Kay zvolal: "Ach, čosi ma bodlo do srdca! A teraz mi čosi padlo do oka!" Boli to úlomky diablovho zrkadla. Všetko, čo bolo dobré, sa mu zrazu zdalo hlúpe a smiešne, a to čo bolo zlé, ho privádzalo do nadšenia. 
"Aké hrozné sú tieto ruže!" vravel. "A ty si odporné dievčisko!" zvrieskol na Gerdu. Posmieval sa starkej a už si nechcel prezerať albumy s obrázkami. Čítal veľa múdrych kníh a na všetko mal rýchlu odpoveď. Čoraz zriedkavejšie sa hral s Gerdou a keď prišla zima, behal s chlapcami po mestských uliciach.

Spoločná modlitba

 • Nasledujú prosby, prevzaté z nedeľných ranných chvál.

S radosťou otvorme srdce mocnému a dobrému Bohu, ktorý nás miluje a vie, čo potrebujeme. Chváľme ho a volajme: Teba, Bože, chválime, tebe dôverujeme.

    1. Zvelebujeme ťa, všemohúci Bože, Kráľ vesmíru, že si nás, neverných a hriešnych, povolal, aby sme poznali tvoju pravdu a verne ti slúžili. Teba, Bože, chválime, tebe dôverujeme.

    2. Bože, ty si nám otvoril bránu svojho milosrdenstva; nedopusť, aby sme zišli z cesty života. Teba, Bože, chválime, tebe dôverujeme.

    3. V nedeľu oslavujeme zmŕtvychvstanie tvojho milovaného Syna; daj, nech prežívame tento deň v duchovnej radosti. Teba, Bože, chválime, tebe dôverujeme.

    4. Nebeský Otče, daj svojim veriacim ducha modlitby a oddanosti, aby sme ti ustavične vzdávali vďaky za všetko. Teba, Bože, chválime, tebe dôverujeme.

Teraz sa spolu pomodlime modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš: Otče náš

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, ty chceš, aby sme sa pripravovali na stretnutie s tebou; vyslyš naše prosby a pomôž nám prekonávať všetko, čo nám prekáža dosiahnuť tvoje kráľovstvo. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


Zdroje:

 • Úvodná modlitba - modlitba dňa CR-04 NEB
 • Prosby - ranné chvály CR-04 NEB
 • Záverečná modlitba - spoločné modlitby veriacich CR-03 NEB
 • Obrázok - www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4754
 • Úryvok - ANDERSEN, H.K. Snehová kráľovná. In: https://www.najprvdeti.sk/l/snehova-kralovna 

Publikácie a pomôcky