Videokatechéza: Bohatý mladík

„Myslím, že by mal byť každý bohatý a slávny,“ hovorí Jim Carey. „Každý by mal mať možnosť robiť všetko o čom sníva, aby prišiel na to, že to nie je odpoveď na zmysel života.“ Evanjelista Marek rozpráva v desiatej kapitole o mužovi, ktorý je dosť bohatý na to, aby pochopil, že byť bohatým mu vôbec nestačí. 


Cieľová skupina: Dospelí.

Téma: Ježiš nás nepozýva na vrchol biedy, ale lásky (Bohatý mladík, Mk 10, 17-27)

Zdroj: Šelinga, J. Svetlo v službe života. Nitra: KSNR, 2006.

Publikácie a pomôcky