Príď, Pane Ježišu

CR-01 SO

Včera sme sa pri adorácii modlili slovami evanjelia o uzdravení ochrnutého a prosili sme aj o milosť Ježišovej prítomnosti. Lebo bez neho to nedáme. Teraz si čítam dnešné evanjelium a z neho jasne vidno, že okrem modlitieb a prosieb treba robiť ešte niečo. Pokánie.
Je to jednoduché: Ježiš je hosťom u Léviho, mýtnika, kolaboranta a možno aj zlodeja. Prečo je tam? Pretože Lévi túži po zmene svojho života, priznáva svoju hriešnosť a robí rozhodnutie pre pokánie.
Ak skutočne túžiš po Kristovej prítomnosti vo svojom živote, priznaj svoj hriech. Lebo "lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí." Ježiš sa drží tejto zásady. On prišiel volať hriešnikov. 
Len ho priznaj na spôsob Léviho - s pokorou, pokáním, nápravou.

Publikácie a pomôcky