Príspevky

Pre Marty od Augustína

Človeče, napodobňuj zem...

Príhovor pre deti / O poklade a perlách

O rozkotúľaných perlách

Poklad v hlinenom hrnci

Vráťte sa...

Už žijem, lebo vo mne žije Kristus

Nevesta

Matka a bratia

Znamenie vernosti

Z úhľadných kôpok vytrhanej buriny sa nikto nenaje...

O mužovi, ktorý stratil pätnásť rokov z večnosti

Chodník spravodlivého

Prestaňte a učte sa

Boh nehovorí naprázdno...

Viac než stonásobok čohokoľvek

Navždy

Dôstojne povolaniu...

Publikácie a pomôcky