Príhovor pre deti / O poklade a perlách

CR-17 NE A


Čo by si robil, keby si objavil poklad?  Musel by si ho nejako získať, aby bol skutočne tvoj. Ako ten človek, čo predal svoj dom, pole, záhradu, obľúbený nábytok, všetky mobily, tablety, auto, dokonca aj posteľ..., aby si mohol kúpiť to miesto, kde ten poklad našiel. Ježiš hovorí, že takým pokladom je nebeské kráľovstvo. Pokladom, ktorý sa oplatí získať. 


Mať, alebo byť? Ale čo si človek počne s pokladom tohto druhu? Zlato sa dá vymeniť za peniaze, šperky môžeš nosiť na slávnosti, nejaké staré vzácne veci môžeš vystavovať v múzeu... Ale môže človek mať nebeské kráľovstvo? Čo by s ním asi tak robil, že?
Teraz je ten najlepší čas na otvorenie truhlice a preskúmanie pokladu. Sú v ňom perly. A na niektorých z nich sa dajú prečítať aj mená. Nebeské kráľovstvo nevlastníš, stávaš sa jeho súčasťou, patríš k pokladu ako perly k náhrdelníku. 

 

Lenže čo keď sa pri vyťahovaní z truhlice perly (čisto náhodou) rozsypú, ako sa to stalo nám pri detskej omši? Vtedy ich treba hľadať. Deti v našom kostole pochopili a hľadali... 


"Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly." Nebeské kráľovstvo, teda všetci ostatní, ktorí patria do toho pokladu, chcú nájsť a priniesť naspäť perly, ktoré sa stratili. Záleží im na tom tak veľmi, ako kupcovi, ktorý "keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju."


Rozkotúľané perly, to sú synovia a dcéry kráľovstva, kresťania, ktorí sa vzdialili od svojho pokladu. Neslávia nedeľu spolu s ostatnými kresťanmi, sú sami, nezdieľajú svoju vieru s ostatnými. Možno sa medzi nami ani necítia dobre. Možno dokonca mali dôvod, lebo sme im ublížili. Alebo len netušia, akí sú vzácni a že sú súčasťou pokladu. Pretože im to nikto nepovedal alebo nedal zažiť.


A to je úloha pre každého kresťana: získavať perly, ktoré sa rozkotúľali.

Publikácie a pomôcky