Viac než stonásobok čohokoľvek

Svätý Benedikt

"Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou," hovorí Peter, a pokračuje: "Čo z toho teda budeme mať?" Rozumieme jeho otázke. Ale aj tak je zarážajúca. Je to ako keby sa Peter spýtal svojej manželky (asi bol ženatý): "Oženil som sa s tebou a čo z toho mám?"  A odpoveď by bola "mňa, manželku!"

"Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?"  Tak si to rozoberme pekne postupne. Čo z toho majú?
Po prvé to, že všetko opustili. Každý kto sa pokúsil v živote niečoho zrieknuť, opustiť niečo menšie pre iné väčšie, vie, že to nie je maličkosť a nič jednoduché. O opustení toho, čo je vyslovene zlom či hriechom, ani nehovorím. A Peter hovorí, že im sa to podarilo.  
Po druhé to, že sú s Kristom. Áno, okrem kôpky zlých a riadnej kopy zbytočných alebo nie nevyhnutných vecí, Peter a spol zanechali za sebou aj niečo veľmi cenné. Napríklad svoje rodiny už nevideli pár týždňov alebo  mesiacov. No miesto toho sa vidia s Kristom každý deň. A to skutočne nie je málo. Na otázku "Čo z toho teda budeme mať?" by Ježiš mohol odpovedať: "Predsa mňa!"
Po tretie bonus. A napokon je tu aj ten bonus, ktorý je síce fajn, ale zďaleka nie nevyhnutný. To sú tie stonásobky, o ktorých hovorí Ježiš ďalej.    

Myslím, že táto logika sa hodí k životu svätého Benedikta, ktorý opustil (a zdá sa že každý deň opúšťal) pre Krista čo sa dalo, a napriek tomu prežíva svoje dni s vedomím obrovského zisku. Nie v stonásobkoch čohokoľvek. Ale v tom, že získaný čas žije s Kristom.

Publikácie a pomôcky