Príspevky

Hľadať Ježiša

Štefana kameňovali

Čo sa stalo na Vianoce?

Vianoce 2020

Čím si to zaslúžila?

Hľa, služobnica Pána

Následky a sloboda

Pozerať a počúvať

Katechéza v rodine: 4. adventná nedeľa

Chudobní a pokorní

Ustavične...

Ťažkosti s Eliášom

Videokatechéza: Nestačí modliť sa, keď sa modlíme

Katechéza v rodine: 3. adventná nedeľa

Vezmite na seba...

Milosť

Dnes som videl obdivuhodné veci...

Slepota

Katechéza v rodine: 2. adventná nedeľa

Publikácie a pomôcky