Čo sa stalo na Vianoce?

VIA-Narodenie Pána

Čo sa stalo na Vianoce? Narodil sa Ježiš. Pastieri a potom aj mudrci sa prišli pokloniť. Anjeli spievali "Sláva Bohu na výsostiach." Na svet prišlo pravé svetlo, ako to hovorí Ján. Ale tmy ho neprijali, a služobníci temna vyšli proti nemu do boja. Napríklad Herodes, ktorý sa neštíti vraždiť neviniatka.
No dobre, to všetko sa stalo cez tie prvé Vianoce.  Ale čo sa tým všetkým, tým, že sa Boh stal človekom, tým, že bol neprijatý..., čo sa tým stalo?

Vianočná liturgia to vyjadruje výrazom: Tajomná výmena. V piesni vďaky sa Cirkev modlí k Otcovi: V Kristovi "sa dnes jasne zjavila tajomná výmena, ktorá nám priniesla spásu."

Prišla mi taká esemeska, možno ste dostali aj vy podobnú, stálo v nej: "Vianočná akcia: vymeň starý za nový!" Tiež to znelo tajomne. Ale keď som rozklikol odkaz v správe, zistil som, že mi ponúkajú iba nový mobil. Za starý. Hoci so zľavou, stále za dosť tučnú cenu. Zostal som radšej pri starom. Ten nový je novší a trochu lepšie vyzerá. No čo sa týka parametrov, v podstate žiadna zmena.

Vtedy pred 2000 (a niečo) rokmi Boh spustil dlho pripravovanú a niektorými aj očakávanú Vianočnú megaakciu: "Vymeň starý za nový." Nie mobil. Život. 
Ten nový život predstavuje podstatne vylepšenú verziu. Znova pripomeniem tú Pieseň vďaky: Otče, "keď sa totiž tvoj večný Syn stal smrteľným človekom, povzniesol našu ľudskú pominuteľnosť k nehynúcej sláve a nám smrteľným dal podiel na tvojej večnosti."

Čo sa stalo? Boh sa stal smrteľným človekom, aby sa ľudia mohli stať nesmrteľnými. Boh si privlastnil, vzal na seba, pokrivenú ľudskú prirodzenosť, aby do ľudského mohlo vstúpiť niečo božské.
Cirkev to veľmi pekne vyjadrila v starobylej modlitbe: "Otče, ty si podivuhodne stvoril človeka a ešte podivuhodnejšie si ho vykúpil; prosíme ťa, daj nám účasť na božskom živote svojho Syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť."

Vianočná akcia. Tá slávna vianočná akcia má štyri etapy:
  1. Boh sa stal človekom. Vzal na seba to ľudské. Predstav si to ako mobil. Servisák si ho načas zoberie a používa ho. Tak najlepšie spozná všetky jeho prednosti i nedostatky. (Ja viem, že takto servis nefunguje, ale ako príklad to poslúži ;-)
  2. Kristus zomrel a vstal zmŕtvych. Nezničil to ľudské v sebe. Ani neodstránil to pokrivené v ľudskej prirodzenosti. No dáva smrteľnému človeku účasť na nesmrteľnosti. Do ľudského vkladá niečo božské. To je náš servisák, ktorý v mobile objaví neodstrániteľné chyby. A tak vytvorí novú aplikáciu, ktorú keď budem používať, mobil pôjde ako hodinky. Plus pridá nejaké novinky a vychytávky a úplne novú nabíjačku.
  3. Krst-birmovanie-Eucharistia. Treťou etapou je krst a birmovka - moment slávnostného odovzdania nového života a Eucharistia, ktorá nový život vyživuje. Použijúc príklad: servisák mi odovzdá mobil, vysvetlí, ako teraz funguje s novou aplikáciou a dodá kvalitnú nabíjačku.
  4. Každodenný nový život. No a potom nasleduje každodenný život po novom. Pokrivenia našej ľudskej prirodzenosti zostali. No ak vo svojom živote aplikujeme Ježišov manuál a živíme svoj nový život, napríklad Eucharistiou, je to iný level. A naopak, ak niečo nefunguje, chyba je buď v tom, že nepoužívame aplikáciu, teda neaplikujeme na svoj život Ježišove požiadavky, alebo "nedobíjame baterky".
Čo máme robiť? To závisí od toho, v ktorej etape sme a či sme nejakú nepreskočili. No zopakovaním niektorého kroku nič nepokazíme.
  1. Odovzdaj svoj život Kristovi. Povedz mu to napríklad takto: "Pane Ježišu Kriste, odovzdávam ti svoj život. So všetkým čo mám a čím som. Aj s mojimi hriechmi a slabosťami. Prijmi ho prosím, premeň a daruj mi ho nový." 
  2. Buď vďačný. Kristus zomrel a vstal z mŕtvych aj za teba. Veľká noc sa ťa týka.
  3. Prijmi. Ak si ešte neprijal krst alebo birmovanie, urob to. Ak si prijal, obnov svoje rozhodnutie pre nový život a potvrď ho prijatím Eucharistie.
  4. Aplikuj a dobíjaj. Drž sa Ježišovho návodu na nový život. Manuál si dostal, volá sa evanjelium. A živ nový život všetkým, čo ti ponúka Matka Cirkev.  
Lepšia akcia než táto vianočná nebude. Nemôže byť.

Všemohúci Otče, ty si podivuhodne stvoril človeka a ešte podivuhodnejšie si ho vykúpil; prosíme ťa, daj nám účasť na božskom živote svojho Syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

https://www.orthodoxroad.com/nativity-icon-explained/ https://www.orthodoxroad.com/nativity-icon-explained

Publikácie a pomôcky