Ustavične...

ADV-03 NEB

"Bratia, ustavične sa radujte!" hovorí apoštol Pavol v dnešnom druhom čítaní. No radujte sa, to sa mu povie. Evidentne nezažil covid pandémiu, nevidel poslednú tlačovku pandemickej komisie a nepozeral včerajšie správy. On môže povzbudzovať k ustavičnej radosti, keď ani netuší, čo je to skutočné trápenie. Alebo že by? Moment, vlastne to je ten Pavol, čo pešo putoval tisícky kilometrov, často o hlade, v biede, viac krát väznený, mučený, trápený chorobami i nevraživosťou a nepriateľstvom a nakoniec popravený. Len tak, lebo bol nepohodlný. Takže beriem späť, myslím, že trápeniam Pavol rozumie. Aj keď neviem, čo by povedal na tie naše. Možno by nám poradil:

"Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!"

Vlastne je to celkom dobrý program na posledné dni Adventu a na Vianoce.

  • Radosť. "Ustavične sa radujte!" Máme oveľa viac dôvodov na radosť, než na smútok. Záleží len na nás, na čo sa zameriame. Pripomína mi to tú rozprávku o ustarostenej mame dvoch synov. Prvý sa živil predajom dáždnikov, druhý predával slnečníky. Matka väčšinu života prežila v žiali. Keď ráno vstala a videla mračnami zatiahnutú oblohu, začala nariekať. "Môj úbohý starší syn. Dnes nepredá ani jeden slnečník. Ak to takto pôjde pár dní, bude z neho žobrák. Čo len s ním bude?" Okolo poludnia vyšlo slnko, vysušilo všetky mláky a začalo poriadne pripekať. Žena zase plakala: "Môj úbohý synček. Je najmladší, neskúsený. Čo len s ním bude? Dnes už určite nepredá ani jeden dáždnik." 
  • Modlitba. "Bez prestania sa modlite." Ak nás karantény a lockdowny naučia modliť sa, bude to stáť za to.
  • Vďačnosť. "Pri všetkom vzdávajte vďaky." Niekto mi preposlal rozprávanie o pánovi z Talianska, ktorý mal byť niekoľko týždňov na ventilátore. Keď sa napokon uzdravil, v nemocnici mu vystavili mu päťstoeurový účet. A pán sa rozplakal. Snažili sa ho utešiť, že to určite nie je taká hrozná suma. Ale on im vysvetlil: "Celý život som dýchal úplne zadarmo, ani som netušil, koľko stojí jediný nádych." Stále máme za čo byť vďační. Pavol je si úplne istý: "To je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás."
  • Duch a proroctvo. "Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte!" Neprestáva ma udivovať, ako sa niektorí naši bratia a sestry hrnú za všelijakými podivnými, nepotvrdenými, často neoveriteľnými a niekedy úplne pochybnými zjaveniami a posolstvami. Aj nedávno mi niekto priniesol modlitbu, ktorú mal údajne niekomu nadiktovať Michal Archanjel. Však pekná modlitba to bola, aj keď v štylistike by sa mohol Michal trochu pocvičiť. Gramatiku nehodnotím, tvrdky robím s obľubou aj ja. Len mi príde divné, že trebárs prorocké slová pápeža Františka, napríklad tie v súvislosti s koronou, zostávajú nepovšimnuté.
  • Rozlišovanie. "Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte." Skúmať a držať sa toho, čo je dobré. Snáď by som ešte pridal aj držať sa i tých, čo sú dobrí. 
  • Nie zlu. "Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!" To je zvlášť dôležité pripomenutie, chrániť sa zla v akejkoľvek podobe. Pozor na zlo nablýskané a vyfintené, aj na to naštvané, zachmúrené a uhundrané. Nie je zlato všetko, čo sa blyští. Ale ani blato nie.

"Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!" V skutku dobrý plán.

Publikácie a pomôcky