Príspevky

Rodinná katechéza / Boh je ako...

Tvárnosť...

Rodinná katechéza / Poslaní

Oslava

Rodinná katechéza / Oslava

Po birmovke v Samárii

Rodinná katechéza / Aby sme videli...

Nie je márnosť ako márnosť...

Miesto je pripravené...

Rodinná katechéza / Ježiš je cesta

Publikácie a pomôcky