Rodinná katechéza / Poslaní

Biblická katechéza na Turíce, rok A

 • Kľúčové slová: Duch Svätý, poslanie, dych, odpustenie, pokoj.
 • Téma: Ježiš nás posiela prinášať pokoj a odpustenie.
 • Na stiahnutie:
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Metodika a pracovný list (PDF)
  • Staršia verzia katechézy (2020)

Intro

 • Pofúkať rany. SN_02. Evanjelium rozpráva o dare Ducha Svätého a poslaní odpúšťať, ktoré dostali apoštoli pri prvom stretnutí po zmŕtvychvstaní. Ján hovorí, že Ježiš na nich dýchol. Práve na tento dych sa zameriame. Netreba o tom ale zatiaľ deťom hovoriť. Evanjelium uvedieme krátkym rozprávaním o rozbitom kolene a mame, ktorá pofúkala synovi ranu, vďaka čomu prešla bolesť a on mal silu odpustiť kamarátovi. Deti, najmä menšie, môžu porozprávať o svojich skúsenostiach s pofúkaním rán a o tom, ako na ne pôsobia.

Miško spadol z kolobežky. Pretekali sa s Jurajom, trochu sa jašili, a skončilo to rozbitým kolenom a Jurkovými posmeškami. Nevedno, čo bolelo viac, či koleno, alebo výsmech od kamaráta. 

Miško so slzami v očiach nechal kolobežku na chodníku a utekal, či vlastne krivkal, za maminou. Mama mu ranu vyčistila, ošetrila a pofúkala. Myslím, že to pofúkanie mu pomohlo najviac. Nie na ranu na kolene, ale na bolesť z výsmechu. Vlastne mu to dodalo aj silu odpustiť Jurkovi, že sa tak hlúpo zachoval. Pofúkanie rán pôsobí niekedy priam zázračne.

Evanjelium

 • SN_03, Jn 20,19-23.

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Katechéza

Apoštoli sú celí dobití. Obrazne, akože. Nemajú rozbité kolená ako Miško z nášho príbehu. Ale v posledných dňoch zažili hrozné veci. Stretnutie o ktorom sme teraz čítali sa udialo na Veľkonočnú nedeľu. Ježiš vstal z mŕtvych, no oni to ešte nevedeli. Boli plní hrozných dojmov, ktoré sa stali predtým, na Zelený štvrtok a Veľký piatok. Pamätáte si ešte, čo sa vtedy stalo?

 • SN_04-05. Deti doplnia chýbajúce slová (Judáš zradil, Ježišovi dali vojaci korunu z tŕnia, Peter klamal, že Ježiša nepozná, zaprel ho). Potom sa môžete (primerane veku detí) porozprávať o tom, ako sa apoštoli cítili. Judášova zrada ich veľmi bolela, hanbili sa aj za Petra, možno mu to vyčítali. Ale aj sami boli zbabelí a všetci ušli. Keď sa dozvedeli, ako sa vojaci vysmievali Ježišovi, veľmi ich to trápilo. Peter i Judáš boli sklamaní aj sami zo seba… Zámerom tejto časti je uvedomiť si, že apoštoli boli ubolení, zronení, že potrebovali pofúkať rany. 
 • SN_06-07. Postupujeme rovnako, ako pri predchádzajúcich otázkach. Správne odpovede: Ku hrobu privalili kameň, nápis označuje Ježiša za kráľa, Ježiša odsúdil Pilát. 

Pofúkanie rán pôsobí niekedy priam zázračne. Ježiš dýchol na nich, aby cítili, že im odpúšťa. Čo im Ježiš odpustil? Petrovi klamstvo, Judášovi zradu, ostatným zbabelý útek. Tomášovi, že neveril apoštolom, Petrovi a ostatným, že neverili Márii Madgaléne keď hovorila, že Ježiš žije. 

A tiež ich poslal, aby odpúšťali ostatným. Aby sa už nehnevali na Petra, že tak hlúpo zapieral, na Judáša, že sa stal zradcom. Aby odpustili ostatným, že im neverili… A aby odpustili aj sami sebe, že boli zbabelí.

 • SN_08-09. Podľa obrázkov treba doplniť chýbajúce slová v citáte. 

Poslanie

SN_10.

Ježiš hovorí učeníkom: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Prijmite Ducha Svätého. Posiela ich, aj nás, aby sme každému priniesli pokoj a odpustenie. A aby sme mali na to silu, dáva nám dary Ducha Svätého.

 • SN_11-12. Diskutujte s deťmi o tom, ako sa mohol príbeh vyvíjať lepšie. 

Vráťme sa ešte na chvíľku k príbehu o Miškovi a Jurkovi. Ako reagoval Juraj keď videl, že Miško spadol z kolobežky? A aké slová by mu asi poradil povedať Ježiš?

A čo Miško? Jurajov výsmech sa ho veľmi dotkol. Aké slová by ste poradili jemu, aby ich povedal Jurajovi?

 • SN_13.

Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Prijmite Ducha Svätého. Ako kedysi učeníkov, dnes posiela Ježiš aj nás. Aby sme prinášali druhým pokoj a odpustenie. 

Pracovný listObrázky

 • NEDBALOVÁ, M., NEDBALOVÁ Ž., Noc vzkříšení, Praha: Triton, 2014.
 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5375
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6790
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9578

Publikácie a pomôcky