Rodinná katechéza / Ježiš je cesta

Biblická katechéza, 5. veľkonočná nedeľa, rok A
Na stiahnutie:
 • Metodika a pracovný list (PDF)
 • Prezentácia (PPTX, CANVA)
 • Staršia verzia katechézy s vystrihovačkou (2020)

Úvod

 • SN_02. Začneme krátkym zopakovaním.
Prvé tri veľkonočné nedele nám najprv Mária Magdaléna, potom Tomáš a napokon učeníci z Emauz oznámili skvelú správu: „Ježiš žije.“ Magdaléna ho objala pri hrobe, Tomáš sa dotkol jeho rán a Emauzskí učeníci ho spoznali pri svätej omši – lámaní chleba.
 • SN_03. 
A akú radostnú správu má pre nás ovečka? Minulú nedeľu jej aj nám Ježiš o sebe prezradil, že je bránou. Povedal to tak obrazne, aby sme tomu lepšie rozumeli. Hovoril, že my kresťania sme ako ovečky, biskupi, kňazi ako diakoni sú ako pastieri, ktorí sa o ovečky starajú a chránia ich. A že on je ako brána, cez neho prichádzame domov, do spoločenstva veriacich. Deje sa to pri krste. Odvtedy patríme do Cirkvi – Božej rodiny tak, ako ovečky patria do ovčinca.
 • SN_04.
Dnes má Ježiš pre nás ďalšiu skvelú správu: On je Cesta. Kam? O tom nám povie v dnešnom evanjeliu.

Evanjelium

 • SN_05-06.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“
Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“
Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!
Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

Katechéza

 • SN_07. Doplňovačka: Deti doplnia slová, nahradené obrázkami (dome, srdcia, miesto) a chýbajúce písmená (príbytkov, Boha, mňa, pripravím, prídem). 
 • SN_08.
V dnešnom evanjeliu hovorí Ježiš samé dobré správy. Všimli ste si ich? 
Prvá dobrá správa: doma sme nie len tu, ale aj v nebi. Lebo Nebeský Otec nás prijal za svoje deti. Každý, kto je pokrstený, je Božím dieťaťom, je doma tu, aj v nebi.
Druhá dobrá správa: nemáme sa čoho báť. Ježiš hovorí, aby sme sa nebáli, „nech sa vám srdce nevzrušuje“, hovorí Ježiš. Lebo Boh počíta s každým z nás, „v dome môjho Otca“, hovorí Ježiš, „je mnoho príbytkov.“    
Tretia dobrá správa je, že v nebi máš pripravené miesto. Ježiš dokonca dnes hovorí, že ho ide pripraviť on sám: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“

Ako v nebi

Ako to asi vyzerá v nebi? Ako sa tam ľudia cítia? A ako sa ku sebe navzájom správajú?
 • SN_09. Diskutujte s deťmi o podobách života v nebi. Každý môže povedať o svojej predstave. Zapíšte ich, vyberte tie podstatné a poukážte na to, že mnohé z toho, po čom túžime, môžeme dosahovať už tu. Aj na zemi môže byť tak, ako v nebi.
Patríme do neba, máme tam miesto. Ale to neznamená, že na to, aby sme žili ako v nebi, musíme čakať kým nás tam Ježiš zoberie. Už dnes to môže byť u vás doma ako v nebi.
 • TIP: Tu môžete urobiť interview s dospelými a spýtať sa ich: „Kedy sa cítite ako v nebi?“ Možno povedia, že sa cítia ako v nebi, keď im niekto poďakuje, pochváli ich, poprosí, odpustí, ponúkne pomoc… 
Ja sa cítim ako v nebi vždy, keď mi niekto poďakuje. Alebo keď ma pochváli. A tiež vtedy, keď druhý niečo chce a pretým povie jednoduché prosím. Keď povie prepáč, alebo odpúšťam ti. A ako nebeská hudba mi znie otázka: „Môžem ti pomôcť?“ Alebo veta: „Ja to urobím za teba!“ 

Ďakujem, prosím, prepáč, odpúšťam, pomôžem, urobím… Ako málo stačí, aby bolo „ako v nebi, tak i na zemi.“

Ježišova cesta

 • SN_10.
Tomáš a Filip túžia po nebi. Chcú vedieť, ako sa tam dostať, radi by videli Nebeského Otca. Ale nevedia, ako na to. Tomáš sa posťažuje: „Nepoznáme cestu!“ A Ježiš mu odpovedá: „Ja som cesta!“ Povedal to takto obrazne. Je to ako keby mu povedal: „Napodobňuj ma!“ 

Pravda. Ježišova cesta je cestou pravdy. Ježiš vždy hovoril pravdu (to sa musíme od neho naučiť :-). Jeho pravda sa uchováva vo Svätom Písme, preto ho čítame.
Život. Ale Ježiš nezostáva len pri tom, že niečo povie. On podľa toho aj žije. Čo myslíte, hovorieval Ježiš slová ako ďakujem, prosím, odpúšťam ti, či môžem ti pomôcť? 
Cesta. Myslím, že tie slová, ktoré spôsobujú, že človek sa cíti ako v nebi, patrili k jeho každodennému životu. To je jeho, i naša cesta.

Pracovný list

1. Nájdi slová, po ktorých sa ľudia cítia ako v nebi (ďakujem, prosím, odpúšťam ti, pomôžem ti, mám ťa rád). 2. Vyhľadaj Ježišovu vetu, ktorá začína slovami „Ja som…“ a doplň do obrázku chýbajúce slovo. 3. Z písmen ktoré ti zostanú poskladaj Ježišov odkaz pre teba.

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5371
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9536
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9537
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10866
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10883

Publikácie a pomôcky