Oslava

VN-07 NE A

"Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba," hovorí sa Ježiš v dnešnom evanjeliu. Je to úryvok z jeho modlitby pri poslednej večeri. Hodina ktorú spomína nie nejakých presne vymedzených 60 minút, ale čas ktorý bezprostredne nasleduje: utrpenie, smrť, zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie... 

  • Ježiš oslávil Otca tým, že dokončil jeho dielo
  • Otec oslávil Syna aj tým, že mu dal moc dielo dokončiť
  • Dielo je dokončené
"Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna," hovorí Ježiš. Dovolím si vytrhnúť z kontextu tejto modlitby tri slová: "nadišla hodina osláv". Je nedeľa, čas stvorený na oslavu Boha. Ako ho dnes osláviš? A čím.
  • Dokonči dielo. Ježiš oslávil Otca tým, že dokončil jeho dielo. Uchop každý týždeň ako dielo, ktoré je v sobotu ukončené na Božiu slávu. 
    • V niektorých starších knihách, na budovách či sochách môžeš nájsť latinskú skratku A.M.D.G., Ad maiorem Dei gloriam, na väčšiu slávu Božiu. Plus aktuálny letopočet. Chcelo sa tým povedať, že to dielo, kniha, budova, socha..., boli dokončené vtedy a vtedy, aby slúžili na oslavu Boha. 
    • Prehodnoť svoje diela, preosej ich viacerými sitami. Pýtaj sa: 1. Koho je toto dielo? Otcovo, moje, či koho vlastne? 2. Je na slávu, alebo...? 3. Koho má toto dielo osláviť? ´
  • Počítaj s Bohom. Otec oslávil Syna aj tým, že mu dal moc dielo dokončiť. Ak dokončuješ dielo, ktoré ti dal vykonať Otec, pravdepodobne dielo ďaleko presahuje tvoje vlastné sily. Ale to nie nie je dôvod, aby si ho nedokončil. Lebo keď ťa Pán k niečomu povolal, zároveň ťa k tomu aj posilnil.
Nadišla hodina osláv, je nedeľa. Učeníci "vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub" a ostatní apoštoli a "všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu" s ostatnými Ježišovými nasledovníkmi, počúvali sme v prvom čítaní. Horná sieň je miesto, kde slávili poslednú večeru, miesto, kde sa prvé dve veľkonočné nedele stretli s Kristom, miesto, kde nedeľu čo nedeľu lámu chlieb. My sa v nedeľu stretáme vo "večeradle" svojej komunity, aby sme oslávili Boha. Ži tento čas ako čas oslavy. 

By Jwh at Wikipedia Luxembourg, CC BY-SA 3.0 lu, Link

Publikácie a pomôcky