Príspevky

Veľké veci

Vezmi a čítaj...

Robotníci

Dobrý chlap

Naplňte nádoby vodou

Bratia, bojme sa, aby azda...

Moc? A načo?

Tak poď...

Nadpis...

Kto je to ten Ježiš?

Žiadna mátoha!

Pozvi Krista do maštale...

Pokloň sa a otvor svoju pokladnicu...

Paradoxy