Veľké veci

CR-03 PO

"Spievajme Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné," tak znie refrén žalmu z dnešnej liturgie. Ale pokojne by to mohol byť refrén pre celý deň.

"Spievajme Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné." O akých zázračných veciach je reč?
  1. Kristus je prostredník novej zmluvy. Na rozdiel od starozákonných kňazov, ktorí obetovali krv zvierat a priniesli ju do svätyne v chráme, on jediný obetoval seba a s obetou vstúpil do neba. To je veľká vec, ktorú zvestuje dnešné prvé čítanie.
  2. So Satanom je koniec. Alebo tá skvelá správa z evanjelia: So Satanom je koniec. Ešte môže chvíľu škodiť, ubližovať a manipulovať..., ale už nikdy nemôže vyhrať. Kristus sa raz "obetoval, aby sňal hriechy mnohých; a druhý raz sa zjaví na spásu tým, čo ho očakávajú. 
  3. Po tretie... To sú veľké veci, ktoré Pán koná v tvojom živote. Pomenuj si ich dnes a s vďačnosťou mu zaspievaj novú pieseň.

Publikácie a pomôcky