Žiadna mátoha!

VIA-ST Po Zjavení Pána

Aj dnešné evanjelium môžeme čítať v kontexte Zjavenia Pána. Ježiš je zjavený ako prorok, jeho reči nie sú len výplody ľudského intelektu. Boh ich potvrdzuje znamením, rozmnožením chlebov a rýb, nasýtením tísícok ľudí z piatich bochníkov. O tom sme čítali včera.
Dnes, v pokračovaní rozprávania, je Ježiš zjavený ako ten, kto má moc nad prírodnými zákonmi. On, skrze ktorého bolo všetko stvorené, má moc nad stvorením a chodí po hladine rozbúreného jazera, majúc aj tam pevnú zem pod nohami.
Nie, on nie je mátoha, ako si to mysleli učeníci. On nie je strašidlo, ktorého sa treba báť alebo ktoré treba odohnať. On je kráľ kráľov, ktorému Boh zveril svoju právomoc, ako sme to spievali v dnešnom žalme.
Učeníci to pochopili. V Matúšovej verzii rozprávania čítame, že keď vstúpil do loďky, klaňali sa mu a vyznávali: "Naozaj si Boží Syn!" To je asi najvhodnejšia reakcia. Pridaj sa k nim a naplň proroctvo žalmistu, ktoré nás sprevádza liturgiou väčšinu tohto týždňa: "Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta."

Publikácie a pomôcky