Dobrý chlap

togetherwithgodsword.com

Obrátenie svätého Pavla, apoštola

Pavol bol dobrý chlap. Múdry, vzdelaný, zbožný. Horlivý v Božích veciach. Tak to o sebe hovorí Židom v Jeruzaleme (prvé čítanie) a my nemáme dôvod neveriť mu. Lenže aj dobrý, múdry, vzdelaný, zbožný a horlivý... potrebuje obrátenie. Aj to nám hovorí Pavlov príbeh.
Pavol, dobrý, múdry, vzdelaný, zbožný a horlivý, mal medzi prvými spoznať v Ježišovi z Nazareta Krista, Mesiáša. Nespoznal. A nespoznal ani v jeho nasledovníkoch svojich bratov a sestry. Preto ich vyhľadával ako škodnú a posielal do väzenia.

Obrátenie má vždy niekoľko rovín. To prvé, najokatejšie, je vlastne odvrátenie sa od zla k dobru.  Zlý sa rozhodne byť dobrým, hlupák zmúdrie, bezbožník sa stane zbožným, vlažný a lenivý horlivým...

Druhá rovina sa týka kvality: dobrý je lepší, múdry múdrejší, zbožný horlivejší a horlivý duchovnejší.

Tretia rovina zasahuje vzťahy. Dobrý sa stáva lepším, múdry múdrejším, zbožný horlivejším a horlivý duchovnejším... kvôli druhým. Lebo miluje Boha nad všetko a svojho blížneho ako seba samého. Vlastne už to nie sú tí druhí, ale bratia a sestry.
Keď chýba to tretie, človek miesto toho aby nasledoval Krista, ho prenasleduje. Dúfajme že aspoň v dobrej viere. Nerozmýšľa o druhých ako o svojich, ani o Bohu ako o svojom.

A to sme vlastne pri štvrtej rovine: poslušnosti. Obrátený nasleduje, teda poslúcha a napodobňuje Krista. To, že dnešné prvé čítanie existuje, je práve ovocím tejto poslušnosti. Pavol sa stal kresťanom - učeníkom Krista. Poslúcha ho, učí sa od neho. Aj po rokoch robí to, čo mu predpovedal Ananiáš: "Boh našich otcov ťa predurčil, aby si poznal jeho vôľu, videl Spravodlivého a počul hlas z jeho úst. Lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul." Je poslušným svedkom toho, čo videl a počul. 

Publikácie a pomôcky