Vezmi a čítaj...

joy-cat.blogspot.com

CR-03 NE C

Čítaj Bibliu. Stať, ktorú dnes počúvame ako prvé čítanie, má v Písme nadpis "Obnovenie zmluvy ľudu s Bohom". A o to v tej opisovanej udalosti ide. 
Keď sa židovský národ spreneveril Bohu a zriekol sa vernosti, vybral sa cestou k pohanstvu. Navonok zachovávali kult, no srdcia ľudí sa stále viac od Boha vzďaľovali. Najprv im to prinieslo veľký hospodársky a politický rast. A vzápätí pád. Stratili svoju krajinu, boli odvlečení do zajatia.
Po desaťročiach dostali slobodu a časť z nich sa vrátila do Palestíny. Znova budovali zborené mestá, za tie roky zarastené kríkmi, zničené... Obnovili hradby Jeruzalema, chrám a napokon aj bohoslužbu. 
V ten deň, na Sviatok stánkov, mnohí po rokoch a niektorí možno prvý krát v živote počúvali slová Svätého Písma.
Existuje milión dôvodov, aby si nepočúval alebo nečítal Sväté Písmo. Stavím sa, že keď sa pre čítanie alebo počúvanie rozhodneš, hneď ti ich niekoľko napadne. Napríklad: "Nemám čas, je to nudné, nič mi to nedáva, je to samá krv, ja tomu nerozumiem, ja to všetko poznám..." A kopa iných. Pri všetkej úcte k tvojim povinnostiam, námahám, vedomostiam a koníčkom... žiaden z toho milióna dôvodov si tvoju pozornosť nezaslúži. A naopak, existuje jeden dôvod, prečo áno: Biblia je tu pre teba. 
Keď si už Boh dal tú námahu s viac než stovkou autorov, s textami, ktorých zapísanie trvalo cez 1000 rokov a ktoré sú uchovávané a strážené 3000 rokov a ich chránenie často stálo ľudí život... Mohlo by ti napadnúť, že niečo na tom bude. Čo myslíš, prečo napríklad zločinecký komunistický režim v našej krajine bránil vydávaniu dostatočného množstva biblií? A prečo kresťania obetovali prostriedky a riskovali väzenie, aby sem nejaké prepašovali? Biblia má väčšiu cenu, než si možno myslíš. Čítaj ju.

Čítaj v Biblii svoj príbeh. Kniha Nehemiáš hovorí, že ľudia pri počúvaní knihy Písma plakali. Poznámka k textu hovorí, že "národ plakal, pretože z čítaného Zákona mu vysvitlo, ako často proti nemu hrešil, ako často privolával na seba trest Boží." Asi áno. Ale povedal by som to inak. Plakali, lebo v tých slovách a príbehoch Biblie rozoznávali svoj vlastný príbeh. V zrade svojich predkov spoznali svoju vlastnú zradu. V ich vyslobodení svoje vlastné vyslobodenie.
Páči sa mi, aké usmernenie sa im dostalo: "Nežiaľte a neplačte!... Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi." Boh je víťaz. A s ním víťazia všetci, ktorí stoja na jeho strane.

Dnes sa splnilo toto Písmo, hovorí Ježiš k slovám Izaiášovho proroctva, čo práve dočítal. Čítaj v Biblii, čo Boh chce, aby sa v tvojom živote dnes splnilo. Čítaj dnes.  

Publikácie a pomôcky