Naplňte nádoby vodou

readingacts.com

CR-02 NE C

Každá fľaša má svoje dno. Aj karafa. A aj súdok. Proste každé víno sa raz minie. Čím lepšie, tým skôr. Lenže toto nebude o enológii, a tak budeme chvíľu pozerať na víno ako na symbol. Lebo všetko dobré sa raz minie. A to najlepšie najskôr. Teda takmer všetko dobré.

A keď už sme pri svadbe, začnime tam. Víno môže byť symbolom všetkého toho iskrivého, jemného, nežného, radostného, ale aj vášnivého a búrlivého medzi manželmi. To sa minie. Ako každé dobré víno. Dnes sa stále menej manželstiev rozpadá preto, že on je tyran, čo pije a mláti svoju ženu a deti. A stále častejšie je dôvodom to, že už im manželstvo spolu nechutí, že to, čo ich držalo kedysi, sa nejako vytratilo. Nemajú vína. Ono ani s tými opitým tyranmi to možno nie je v skutočnosti lepšie, to len prudko narástol počet rozvodov. 
Čo s tým? Rozvod nie je cesta. Mária, mimochodom vydatá žena, má odpoveď. Ukazujúc na Krista hovorí: "Urobte všetko, čo vám povie." Vieš, čo hovorí Ježiš: "Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!"  Ono je to niekedy ťažšie, ako navláčiť 600-1000 litrov vody zo studne niekde uprostred Kány Galilejskej. Ale čo nič nestojí, za nič nestojí.
Za dobrým vínom sa ukrýva námaha. To prvé, svadobné, je často výsledkom námahy druhých, snáď rodičov, priateľov a podobne. Na to ďalšie, každodenné sa už musíš ponamáhať ty.
A potom je tu Kristus, ktorý premieňa vodu na víno. Naše, niekedy dokonca zdanlivo nezmyselné námahy mení na požehnanie. Nie, internet, mobil, facebook, ani intimita anonymného chatu, sami o sebe (až na tú poslednú) dobré veci, nič nepremenia k lepšiemu. Iba Kristus. Ale bez tvojej námahy to nepôjde.

Podobne by sme mohli uvažovať o dobrom víne, ktoré sa míňa vo vzťahoch, v priateľstvách, vo vlastenectve...

No mne nedá pokoja dobré víno farnosti. Lebo aj to sa môže minúť. A aj vo farnosti musíme byť na to citliví a hľadať cesty premeny. Jedným z požehnaných prostriedkov sú aj ľudové misie. U nás budú na prelome novembra a decembra, privítame medzi nami misijný tím redemptoristov pod vedením pátra Michala Zamkovského. Už teraz potrebujeme uvažovať, ako sa čo najlepšie pripraviť, odkiaľ, kam, ako a koľko nádob naplniť. Pozývam vás počúvať a urobiť všetko, čo nám Kristus povie.

Publikácie a pomôcky