Príspevky

Rodinná katechéza / Ôsmy deň

Toto je napísané, aby...

Choďte!

Rodinná katechéza / Ježiš žije!

Rodinná katechéza /Veľký piatok, Biela sobota

Rodinná katechéza / Berie(m) kríž na svoje plecia (Veľký piatok)

Zelený štvrtok / Slúžiť

Rodinná katechéza / Požehnaný, ktorý prichádza (Palmová nedeľa)

Palmová nedeľa / Spolu kráčať

Zase kamene...

O staršom synovi a jeho sestre, pristihnutej pri cudzoložstve

Publikácie a pomôcky