Príspevky

Rodinná katechéza / Ôsmy deň

Toto je napísané, aby...

Choďte!

Rodinná katechéza / Ježiš žije!

Veľkonočná vigília / Oslavujte Pána...

Rodinná katechéza /Veľký piatok, Biela sobota

Rodinná katechéza / Berie(m) kríž na svoje plecia (Veľký piatok)

Veľký piatok / Svedčiť

Zelený štvrtok / Slúžiť

Rodinná katechéza / Štvrtok Pánovej večere

Rodinná katechéza / Požehnaný, ktorý prichádza (Palmová nedeľa)

Palmová nedeľa / Spolu kráčať

Zase kamene...

Publikácie a pomôcky