Rodinná katechéza / Poznáš Ježiša?

Biblická katechéza, 4. nedeľa v Cezročnom období, rok B.

 • Kľúčové slová: Poznať Ježiša, apoštoli, evanjelium.
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mk 6,1-6, SN_02-03.

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.
Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil.

Katechéza

 • SN_04. Snímok môžete využiť ako kvíz. Najprv deti z písmen poskladajú to, čo Nazaretčania vedeli o Ježišovi, totiž že je tesár a že jeho matka sa volá Mária. Potom vyberú mená Ježišových bratrancov (c. Jakub, Jozes, Júda a Šimon). Môžete podotknúť, že Ježiš mal veľa bratrancov a sesterníc. Alebo že Nazaretčania ho zase tak dobre nepoznali, keď si ich mýlia s jeho bratmi a sestrami. V skutočnosti ale aramejčina nerozlišovala medzi bratmi a bratrancami.

Nazaretčania si mysleli, že Ježiša dobre poznajú. Niektorí narážali na jeho zamestnanie, keď hovorili: „Je to obyčajný…“ (Tesár) Iní vraveli: „Poznáme jeho mamu, volá sa…“ (Mária) A ďalší poznali aj Ježišových bratrancov. Ktorí to boli? (c. Jakub, Jozes, Júda a Šimon)

V skutočnosti Ježiša nepoznali. Poznali jeho zamestnanie, vedeli meno jeho mamy a príbuzných. Ale nevedeli nič o tom, kým Ježiš je.

 • SN_05. Deti môžu diskutovať o Ježišovom detskom sne ako sa priblížiť k Nebeskému Otcovi.

Nepoznali jeho tajný sen. Prezrite si obrázok. O čom sníval Ježiš? Nejde o katapult, ide o to, ako dostať ľudí k Nebeskému Otcovi.

 • SN_06.

A vôbec nič nevedeli ani o tom, aké plány mal Nebeský Otec. Jedného dňa Ježiš zatvoril dielňu a odišiel k Jordánu, aby ho Ján Krstiteľ pokrstil. A potom, plný Ducha Svätého, začal opravovať pokazený svet.

Vedieť ako sa Ježiš volá, kde vyrástol, koľko mal rokov, čo urobil a tak..., to je dôležité. Ale to ešte neznamená, že ho poznáme.

 • SN_07.

Pamätáte si ešte jeho bratrancov? Dvaja z nich, Jakub a Júda, si povedali, že ho chcú naozaj poznať. A tak pozorne počúvali, čo hovorí a všímali si, čo robí. Stali sa jeho učeníkmi, teda učili sa od neho ako žiť. A potom si ich vybral za apoštolov. Slovo apoštol znamená „ten, ktorý je poslaný“ alebo „posol“. Apoštoli sú tí, ktorých Ježiš poslal do celého sveta, aby učili ľudí, kto je Ježiš a čo pre nás urobil. 

Obaja o tom napísali aj listy pre kresťanov, Jakubov a Júdov list, máme ich vo Svätom písme. Aj vďaka nemu vieme, že Ježiš je vždy väčší a dôležitejší, než naše predstavy o ňom.

 • SN_08. Vysvetlite deťom úlohu z pracovného listu.

Chceš poznať Ježiša? Otvor Sväté písmo a čítaj. A nezabudni do toho dať svoje srdce. Budeš prekvapený, čo ti do neho Ježiš vloží. 

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4605
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4672
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9515
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10086
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10611
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10612

Publikácie a pomôcky