Rodinná katechéza / Berie(m) kríž na svoje plecia (Veľký piatok)

Biblická katechéza na Veľký piatok utrpenia a smrti Pána
Na stiahnutie: Metodika (PDF), prezentácia (PDF, ODP, CANVA), obrázok (PNG).

Kríž

  • Čítanie z evanjelia a katechézu môžete uviesť rozhovorom o kríži. Porozprávajte sa deťmi o tom, kde máte vo svojej domácnosti kríž, nechajte ich uvažovať nad tým, prečo. Môžete si zaspievať spoločne pieseň Kríž je znakom spásy (https://youtu.be/B-vaGX7lkNA).

Evanjelium

  • Pri liturgii pri Slávení utrpenia a smrti Pána čítame pašie z Evanjelia podľa Jána (18,1 – 19,42). Táto katechéza vychádza však z kratšieho textu Mk 15,21-27.

Katechéza

1. Čím sa Ježiš previnil? 
Pilát, ktorý vládol a súdil v tej krajine namiesto cisára, odsúdil Ježiša a prikázal vojakom, aby ho ukrižovali. Vtedy to bolo tak, že pri každom odsúdenom muselo byť na tabuľke napísané, čím sa previnil, čo urobil zlé, že si zaslúžil taký trest.

Lenže Ježiš nič zlé neurobil. Pilát to vedel a tak prikázal na tabuľku napísať "Ježiš Nazaretský, kráľ Židov." 
  • Tu môžete deti požiadať, aby našli takúto tabuľku na vašom rodinnom kríži. Asi však nájdu na nej len latinskú skratku I.N.R.I. - Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, po slovensky Ježiš Nazaretský, kráľ Židov.

Ježiš je skutočne kráľ, nie len Židov, ale celého neba i zeme. Ale oni ho za kráľa nikdy neuznali. Len sa mu vysmievali. Dokonca mu na posmech vyrobili korunu z tŕňov.
  • Tu sa môžete porozprávať o Ježišovej korune a o korunách iných kráľov... Nechajte deti, aby si tŕňovú korunu prezreli na vašom rodinnom kríži.

Ježiš bral kríž na svoje plecia

Prečo vlastne Ježiša odsúdili? Nuž hlavne zo žiarlivosti, mnohým sa nepáčilo, že Ježiš pomáha iným s ich krížmi a ťažkosťami. Mal uzdravenie pre chorých, chlieb pre hladných, dobré slovo pre smutných... Robil to vtedy a robí to aj dnes, hoci iným spôsobom. No vždy to robil rád.

Kto komu pomáha?

Evanjelista hovorí, že Ježiš neniesol svoj kríž sám, ale že mu pomáhal istý Šimon z Cyrény. Asi nebol veľmi ochotný, ale vojaci ho prinútili.


Na našom obrázku akoby nebolo jasné, kto komu vlastne pomáha. Pretože Ježiš nám tiež pomáha s našimi krížmi, s ktorými sa teperíme celý rok. Niekedy sú to zlé správy, napríklad tie o vojne, inokedy choroba alebo strach rodičov o bábätko, ťažká práca, problémy v škole, alebo obavy rodičov, že nebudú mať dosť peniažkov pre rodinu...
  • Môžete sa porozprávať o obrázkoch na kríži...


Ježiš pomáha ochotne, nikto ho nemusí nútiť ako Šimona. Tak sa to snažíme robiť aj my kresťania, pomáhame bez toho, aby nás k tomu niekto nútil. Ako Ježiš.
  • Môžete sa porozprávať o tom, komu by ste mohli ako rodina spoločne pomôcť.
  • Deti môžu vymaľovať obrázok.

Publikácie a pomôcky