Rodinná katechéza / Požehnaný, ktorý prichádza (Palmová nedeľa)

Biblická katechéza na Palmovú nedeľu

Evanjelium

 • Pri svätej omši na Palmovú nedeľu sa v roku C čítajú dve evanjeliové perikopy: Na sprievod s palmami Lk 19,28-40 a pašie Lk 22,14 – 23,56 alebo kratšie Lk 23,1-49. Texty nájdete na https://lc.kbs.sk/#20220410

Katechéza

O oslíkovi…

 • Príbeh o oslíkovi ukrýva v sebe opis Ježišovho slávnostného vstupu do Jeruzalema a zároveň je úvodom do pašií.

Bol raz jeden oslík. Maličký, slabý, obyčajný. A smutný. Všetci si mysleli, že je úplne nanič. Bol príliš slabý, aby utiahol vozík s ťažkým nákladom, príliš pomalý, aby sa na ňom chceli niekto odviesť… Ani múdry veľmi nebol, predsa len to bol oslík. A nebol ani veľmi zábavný, takže ani deti sa s ním nehrali. Len tak smutne postával na dvore a trápil sa, že na nič nie je dosť dobrý.

Až raz sa v Betánii objavili dvaja muži a keď ho zbadali, namierili si to rovno k nemu. Už ho odväzovali, keď sa objavil domáci pán a pýtal sa: „Prečo ho odväzujete?“ Popravde, vôbec sa nebál, že by mu ho ukradli, kto by už len chcel takého oslíka.

„Pán ho potrebuje“ odpovedali tí dvaja.

„Vážne?“ čudoval sa Pán. „To by som fakt chcel vedieť, načo. Veď na ňom sa nedá voziť, ešte nikdy nikto na ňom nesedel. Pozrite, aký je slabý a pomalý.“

Ale tí dvaja sa nedali odradiť, zobrali oslíka a viedli ho za dedinu k Ježišovi. Trvalo im to dosť dlho, naozaj bol trochu pomalý. A veľmi sa bál.

No keď prišli k Ježišovi, ten sa na oslíka usmial a niečo mu pošepkal do uška. Oslíkovi sa hneď rozžiarili oči a pomyslel si: „On je fantastický. Aj keď som somár, vybral si práve mňa.“ 

Čo myslíte, čo mu Ježiš povedal?

 • TIP: Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo Ježiš mohol pošepkať oslíkovi, že sa mu tak zmenila nálada. Možno mu povedal, že ho má rád, že je krásny, prípadne že potrebuje práve jeho pomoc, že ho rád vidí, či že spolieha na jeho sily.

Potom jeden z učeníkov prehodil cez oslíka nejakú deku alebo plášť, Ježiš na neho vysadol a už aj cválali k mestu. No cválali… To nie je celkom presné, oslík mal len taký pocit. V skutočnosti išli celkom pomaly. Ale nikomu to neprekážalo. Cesta bola totiž plná ľudí, všetci mávali Ježišovi zelenými vetvičkami zo stromov, niektorí urobili zo svojich plášťov dokonca koberec. A z každej strany sa ozývalo volanie „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ 

 • TIP: Staršie deti môžu doplniť chýbajúce slová v citáte, pozri prezentáciu. Na obrázku (snímok č. 4) je cesta, po ktorej uháňa Ježiš do Jeruzalema. Jeho cieľom však nie sú vítajúce davy, ale Golgota (kopec s krížmi v pozadí). Na obrázku vidno aj miesto, odkiaľ prichádza (Betlehem a hviezda). Aj tam bol oslík, ale iný, lebo na tomto predsa ešte nikto nesedel :-)

V ten deň oslík nemohol zaspať. Trochu preto, že ho boleli nohy a chrbát, predsa len nebol zvyknutý voziť ľudí. Ale hlavne preto, že bol taký šťastný. Uvedomil si, že je užitočný, hoci je len taký obyčajný somár. Keď zaspával, zahíkal si len tak pre seba: „Aj keď som somár, vybral si práve mňa.“

V Jeruzaleme…

 • V tejto časti prejdeme ku krátkej pripomienke pašiového rozprávania. Vyzdvihneme pomoc Šimona z Cyrény, ktorú spojíme s pomocou oslíka a vyznanie stotníka. 

Oslíkov príbeh sa udial v nedeľu. A v nasledujúcom týždni sa vám Jeruzaleme diali veci. O niektorých sa dopočul aj oslík. Vo štvrtok večer prišli vojaci a policajti, Ježiša zatkli a zobrali do väzenia. Hrozné. V piatok ráno bol súd. A potom prinútili Ježiša, aby niesol kríž na kopec Golgota, aby ho tam ukrižovali.

Kríž bol ťažký. Našťastie sa našiel niekto, kto mu s ním pomohol. Aj keď spočiatku nie veľmi ochotne. Vojaci „chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.“ 

 • TIP: Doplňovačka v prezentácii, snímok č. 5.

Tam na vrchu Golgota, hovoríme mu aj Kalvária, Ježiš pribitý na kríži zomrel. Vtedy dokonca aj príroda smútila a „Slnko sa zatmelo.“ Hoci to bolo popoludní, celé tri hodiny bola všade tma ako uprostred noci.

A v Jeruzalemskom chráme sa stala zvláštna vec: Chrámová opona, taký záves, ktorý ukrýval to najsvätejšie miesto v chráme, sa roztrhla napoly.

Keď to všetko videl jeden z vojakov, kľakol si pred krížom, oslavoval Boha a hovoril: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“

Palmová nedeľa…

 • Posledná časť katechézy plní úlohu aktualizácie. Pripomenieme v nej niektoré črty slávenia Palmovej nedele a potom vyzdvihneme príklad Šimona a stotníka.

A to je vlastne to, čo si pripomíname na Palmovú nedeľu. Keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema (niesol ho náš oslík), všetci ho vítali, sprevádzali ho do mesta a mávali mu palmovými vetvičkami. Preto tú nedeľu voláme Palmová nedeľa.

My tiež vítame Ježiša a spolu s ním kráčame na svätú omšu. U nás palmy nerastú, a na týždeň pred veľkou nocou nie sú ešte ani stromy zelené. Ale už kvitne aspoň vŕba. Preto na začiatku svätej omše požehnávame bahniatka, kvety vŕby, a mávame Ježišovi nimi. Preto sa táto nedeľa volá aj kvetná.

Na Palmovú nedeľu kráčame spolu do kostola a tam počúvame evanjelium o tom, ako bol Ježiš odsúdený, umučený a ukrižovaný na Golgote.

Počúvame aj o Šimonovi z Cyrény, ktorý mu pomohol niesť kríž. To preto, aby sme si pripomenuli, že aj my máme pomáhať druhým v ich ťažkostiach.

A počúvame aj o tom stotníkovi, rímskom vojakovi. A tak ako on, aj my si kľakáme pred Krížom. Lebo ním nás Ježiš zachránil. Ale o tom si povieme nabudúce ;-)

Aktivita

 • Vytlačte, vystrihnite, vymaľujte a spojte si kruh Svätý týždeň a Veľkonočné trojdnie

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4848
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4860
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5201
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5324
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5607
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23pasquaset1

Publikácie a pomôcky