Rodinná katechéza / Ježiš žije!

Biblická katechéza na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

 • Metodika a obrázky na vymaľovanie (PDF)
 • Prezentácia (PDF, ODP, CANVA)

Úvod

 • Evanjelium a katechézu uvedieme rozhovorom o tme. Spýtajte sa detí, či sa boja tmy, pripomeňte, že keď Ježiša ukrižovali, nastala po celej zemi tma, temná ako noc.

Aj príbeh z dnešného evanjelia začal v noci. A nebolo to len tak nejaká obyčajná noc, bola skutočne veľká, najdôležitejšia zo všetkých. Keď sa pomaly končila, no ešte stále za tmy, vybrala sa statočná Magdaléna k hrobu. Počúvajme jej príbeh.

 • Môžete to trochu zdramatizovať, Mária Magdaléna, noc, a ona sa vyberie sama na „cintorín“… 

Evanjelium

 • Nasleduje čítanie evanjeliového rozprávania Jn 20,1-9. Môžete si pomôcť aj prezentáciou (snímky č. 2-5), obrázky sú zámerne tmavé, aby vynikla myšlienka noci.

   

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.

Katechéza

Zhrnutie: Čo videli?

 • Najprv zhrňte evanjeliové rozprávanie, pomôže vám otázka: „Čo videli?“. Deti doplnia evanjeliové verše a odpovedia na otázku. Magdaléna videla tmu a odvalený kameň, Peter šatku a plachty, Ján prázdny hrob… V prezentácii snímky č. 6-10.

Čo a prečo nevideli?

Podstatné je, čo všetko nevideli. Hoci bol kameň odvalený a oni mohli nazrieť dnu, vôbec tam nevideli to, kvôli čomu prišli, nenašli mŕtve Ježišovo telo. Magdaléna to aj povedala učeníkom: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Skutočne Ježiša niekto odniesol z hrobu a jeho telo skryl niekde inde? Najprv si to mysleli, pretože ešte nechápali to, čo my už dávno vieme. Čo je to? Ježiš žije. Zomrel, ale vstal z mŕtvych.

Keď Ján o mnoho rokov neskôr písal evanjelium a zapisoval, ako to bolo, musel sa pousmiať nad tým, ako sa zbytočne strachovali. Vtedy „ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.“ 

Prečo sa to stalo?

Učeníci neskôr, keď dostali dar Ducha Svätého, pochopili, že to všetko sa stalo, aby Ježiš zachránil svet. Naozaj celý svet.

 • Tu sa môžete porozprávať o zvláštnych „prasklinách“ na kameni (snímok č. 13). Na kameni je mapa Slovenska a okolitých krajín, Ježiš objíma kameň, lebo mu záleží na všetkých ľuďoch. Na jeho pravej ruke vidno dieru po klinci a na snímku je nápis: „Ešte totiž nechápali...“

Učeníci vtedy nechápali toho veľa, nerozumeli, že toto bol Ježišov spôsob ako zachrániť ľudí. Neskôr sa im zjavili anjeli a dokonca aj sám Ježiš. A poslal ich, aby všetkým ľuďom hovorili najlepšiu správu zo všetkých správ, že Ježiš za nás zomrel a vstal z mŕtvych.

Odvtedy my kresťania posielame túto správu ďalej a ďalej, ako keď si dospeláci na Veľkonočnú vigílii zapaľovali svoje sviece od tej jedinej, ktorá pripomína Zmŕtvychstalého Ježiša. 

 • Prezentácia, snímky č. 14 a 15.
 • Zakončite úlohou: Oznámiť iným, že Ježiš vstal z mŕtvych. Deti môžu napríklad vymaľovať obrázok a vyrobiť z neho Veľkonočný pozdrav. Napíšu doň „Kristus vstal z mŕtvych“ a podarujú ho. 


Pomôž Márii Magdaléne, aby nezablúdila vo tme...

Použité obrázky:

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4593
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5284
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6618
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6619
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7409
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7410

Publikácie a pomôcky