Príspevky

Ako Júda Tadeáš...

Rodinná katechéza / Ako sebe samému?

Osedlať alebo zapriahnuť...

Uzdravenie ochrnutého

Rodinná katechéza / Dávajte z toho, čo je Božie

Príklad

Boh nie je zlatá rybka

Rodinná katechéza / Pozvanie

Vinohradníci...

Rodinná katechéza / O vinici

Publikácie a pomôcky