Rodinná katechéza / Dávajte z toho, čo je Božie

Biblická katechéza, 29. nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Charakteristika: V prvej časti sa deti zoznámia so slovom daň a s jeho významom. Potom sa budú učiť vnímať Božie dary ako prejav jeho nezištnej lásky. Jedným z jeho darov je aj čas (tretia časť). Deti vedieme k tomu, aby v týždni obetovali časť svojho voľného času.
 • Téma: Dávajte Bohu z toho, čo je Božie.
 • Pomôcky: Ak miesto prezentácie použijete vykladací materiál, budete potrebovať 1. papierové mince s tvárou cisára, nájdete ich v prílohe, vytlačte si ich a vystrihnite, stačí 10. Deti ich môžu vyfarbiť na žlto alebo oranžovo. 2. Papierové mince s obrázkami a popismi, vytlačiť a vystrihnúť.
 • Na stiahnutie:
  • Metodika, prílohy a pracovný list (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)

Evanjelium

 • Mt 22,15-21; prezentácia SN_02.
Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“
Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“
Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“
Odpovedali mu: „Cisárov.“
Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“
CR-29NEA od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • Katechéza má tri časti, v každej sa rozvíja iná myšlienka, najprv si povieme o daniach, potom o daroch Nebeského Otca a napokon budeme uvažovať nad tým, ako môžu dať deti Bohu z toho, čo od neho prijali.

Čo je cisárovo, dajte cisárovi

 • SN_03. 
Teda, tí farizeji majú ale nápady. Pýtajú sa Ježiša, či majú platiť dane. Viete, čo sú to dane? Ocko a mamina chodia každý deň do práce. A každý mesiac za to dostanú peniažky. Dnes sú to Eurá, keby sme žili v Ježišových časoch, dostali by takéto mince, budeme ich volať Denáre.
 • SN_04-05. Pripomeňte deťom podobenstvo o robotníkoch vo vinici, plat za celodennú prácu bol jeden denár. Môžete nechať deti trochu počítať, koľko zarobili za dva dni, koľko za šesť a koľko za celý mesiac. Pokojne pridajte aj variantu s mesiacom, ktorý má 31 dní. Výsledky sú na nasledovnom snímku, pri väčších počtoch sú mince zmenšené, aby sa nám vmestili. Ak nepoužívate prezentáciu, môžete použiť papierové mince z prílohy.
Keby sme žili v Ježišových časoch, ocko by za celý mesiac zarobil asi tak tridsať mincí. Ale keď príde deň výplaty, ocko s maminou nedostanú úplne všetko, čo zarobili. A nebolo tomu tak ani v Ježišových časoch. Tri z tých tridsiatich mincí museli odovzdať do cisárskej pokladnice. Takže hoci by zarobili tridsať, domov priniesli len…?
 • SN_06. Menších to nechajte vypočítať. Ak používate papierové mince, dve položte na ľavú polovicu papiera s nápisom daň. 
Tomu sa hovorí daň. V cisárovej pokladnici sa zhromaždili dane z celej krajiny. Ale neboli to peniaze pre neho. Za ne nechal vybudovať cesty pre všetkých, z nich platil vojakov, ktorí chránili krajinu. A podobne je to aj dnes. Staviame za ne mosty, železnice, cesty, školy… Teda to, čo je tu pre všetkých.

Čo je Božie, dajte Bohu

Ale potom Ježiš povie niečo zvláštne: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ Peniažky musia ocko a mamina zarobiť, dostanú ich za prácu. Ale od Pána Boha dostávame všetko zadarmo. Pretože nás ľúbi. Tak ako deti dostávajú zadarmo všetko od svojich rodičov. Čo nám dáva Boh úplne zadarmo?
 • SN_07. Deti vymenujú niekoľko vecí, ktoré dostávame od Boha zadarmo, ako dar. Môžete im pomôcť obrázkom, na ktorom ich vyhľadajú, alebo vyložte na stôl „mince“ z prílohy s obrázkami týchto darov (prvý rad). 
Svetlo mesiaca, teplo, ktoré dáva slniečko, láska ocka a maminy, nový život, pokoj…, to všetko je Božie a on nám to dáva. Pretože nás ľúbi. Ale ako mu máme dať to, čo je jeho? Ako mu môžeme dať slnko, hviezdy, alebo mesiac? To by asi nešlo.

Dar času

 • Použite snímok prezentácie SN_08 alebo vyložte papier s nápisom „Dávajte z toho, čo je Božie, Bohu“ a do dlaní na obrázku vložte „mincu“ s hodinami. 
Bohu môžeme dať napríklad kúsok zo svojho času. Každý deň nám dáva 24 hodín. Úplne zadarmo. A my ich minieme na spánok, jedlo, školu, prácu… To všetko je dôležité. Ale míňame ho aj na hranie sa, leňošenie a niekedy ho dokonca strácame nudou. Hrať sa a trošku si aj poleňošiť, to nie je zlé. Ale práve z tohto času môžeme trochu darovať Pánu Bohu. Miesto leňošenia si prečítame zo Svätého písma, miesto mobilu alebo tabletu pridáme modlitbu a podobne.
 • SN_09 a alebo mince z prílohy. Postupne vykladajte „mince“ s obrázkami činností detí počas dňa. Deti ich môžu pomenovať, prípadne doplniť ďalšie. Čo vaše deti nerobia, pokojne vynechajte:-). Porozprávajte sa nimi o tom, z čoho by mohli oni „ukrojiť“ zo svojho času a darovať tak Bohu z toho, čo sami od neho dostali. Vybrané „mince“ položte na polovicu s označením „dar“, ostatné uložte na druhú časť papiera. Upriamte ich pozornosť aj na nápisy. Ak použijete prezentáciu, iba sa porozprávajte o tom, čo zo svojho času sú deti ochotné počas týždňa darovať Bohu. Napríklad by mohli skrátiť čas na mobile a venovať ho radšej čítaniu Svätého písma. Pozor na skracovanie práce alebo spánku ;-). 

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8462
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8463
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5396
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9709
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8463
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4939

Publikácie a pomôcky