Rodinná katechéza / Pozvanie

Biblická katechéza, 28. nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Pomôcky: Ku katechéze budete potrebovať pozvánku, vytlačte ju a vložte do obálky (najlepšie formát C5). Namiesto pracovného listu dostane každé dieťa dve pozvánky (s. 4) v čiernobielom prevedení.
 • Na stiahnutie
  • Metodika s pozvánkami (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Staršia verzia (WEB)

Evanjelium

 • Mt 22,1-10 (kratšia verzia); SN_02-03.
Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.
Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘
Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.
Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘
Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.“

Katechéza

 • Katechéza má štyri časti. V prvej krátko pripomenieme sériu podobenstiev o vinici a vinohradníkovi (predchádzajúce tri nedele) a premostíme k podobenstvu o svadbe kráľovho syna. V druhej časti sa deti identifikujú s tými, ktorí sú pozvaní na svadobnú hostinu. V tretej prijímajú úlohu poslov a napokon v štvrtej prepojíme tému so slávením nedele.

Podobenstvo

„Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách.“ Podobenstvá sú príbehy, pomocou ktorých Ježiš vysvetľoval svoje učenie o Nebeskom kráľovstve. Poznáte nejaké Ježišove podobenstvá? 
 • SN_04. Na obrázkoch sú znázornené podobenstvá o rozsievačovi, viniči a ratolestiach a na poslednom spolu o dobrom pastierovi a stratenej drachme.
CR-28NEA-Prez od používateľa DKU DCZA
 • SN_05. Prvý obrázok pripomína sériu podobenstiev o hospodárovi a vinici z predchádzajúcich troch nedieľ (o robotníkoch vo vinici, o dvoch synoch a o zlých vinohradníkoch).
Minulú nedeľu sme čítali podobenstvo o nepoctivých vinohradníkoch, ktorí si chceli všetku úrodu nechať pre seba. Keď hospodár poslal za nimi svojich sluhov a svojho syna, zachovali sa k nim otrasne. Ježiš vtedy svojim poslucháčom vysvetlil, že tým hospodárom je Boh, vinicou je Boží ľud a my sme tí vinohradníci. 

Pozvaní

Dnešné podobenstvo začína podobne: Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý pripravuje svadbu svojho syna. Zavolal svojich služobníkov a povedal im: „Všetko je pripravené na svadbu!“ 
 • SN_06. Podľa obrázkov môžu deti porozprávať, čo všetko treba pripraviť na svadbu (slávnostné oblečenie, jedlo, prestieranie, prstene, hudbu, ten správny dátum). V kalendári je zámerne zakrúžkovaná nedeľa, ešte sa k nej vrátime. farebné siluety postáva v dolnej časti obrázka predstavujú sluhov, ku ktorým hovorí kráľ.
Kráľ chystá svadbu pre svojho syna. A posiela svojich najlepších služobníkov, oblečených v tých najlepších šatách, so vzácnym posolstvom, s pozvaním na svadbu. Čo myslíte, koho by tak kráľ pozval na svadbu svojho syna?
 • SN_07. Skúste s deťmi pouvažovať nad tým, koho by asi taký kráľ chcel mať na svadbe. Prípadne im môžete pomôcť tipmi (prezidentka, premiér, bohatí ľudia, riaditelia, vedci, úspešní podnikatelia, celebrity). Alebo by pozval úplne obyčajných ľudí, vrátnika, upratovačku, šoféra autobusu, tetu predavačku?
Tento kráľ pozval aj takých, aj takých. Teda presnejšie, najskôr pozval tých bohatších, slávnejších, úspešnejších… Ale to sa nepodarilo, takže poslal sluhov s novými pozvánkami, za novými ľuďmi.
 • SN_08.
 • TIP: Túto časť môžete s deťmi zahrať. Jeden z rodičov môže hrať kráľa, ktorý odovzdáva listinu s pozvaním svojmu najvernejšiemu služobníkovi (druhý z dvojice, služobník môže byť vyznačený šerpou, alebo odznakom). Ten príde pred deti, ukloní sa a v mene kráľa odovzdá posolstvo cteným pozvaným. Pozvánka je jedna spoločná pre všetkých. 
 • Najprv deti zahrajú, ako sa zachovali ku posolstvu tí prví (stačí naznačiť, že ho odmietli, bolo im ľahostajné) a potom ako ho prijali tí druhí. V prvom prípade posol oslovuje pozvaných vymyslenými titulmi, napríklad pán prezident, pani ministerka a podobne. V druhom vlastnými menami detí, aby tak vyniklo, že oni sú tí pozvaní. Deti posolstvo prijmú, môžu sľúbiť poslovi, že sa zúčastnia a poďakujú za tú česť. Listinu však neotvárajú!

Poslovia

Tým kráľom z príbehu je Boh, ktorý nás ľúbi a chce byť s nami, pozýva nás do Božieho kráľovstva. No nie sme len pozvaní, my kresťania sme aj jeho poslovia a on nás posiela, aby sme aj ďalších pozývali na stretnutie s ním. Preto každú nedeľu na konci svätej omše počúvame: „Choďte v mene Božom.“ Alebo „Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom. Choďte v pokoji.“ Tak si to teraz vyskúšame.
 • TIP: Tentoraz sú poslami deti a dospelí sú pozývaní. Deti prídu k nim a odovzdajú posolstvo v zmysle: „Mám pre teba dobrú správu, Boh ťa ľúbi, chce, aby si bol navždy s ním, teraz a aj v nebi. Prijmeš jeho pozvanie?“ Dospelí poďakujú za pozvanie :-)

Nedeľa

Jaj, ale my sme pritom všetkom zabudli na niečo dôležité. Neotvorili sme pozvánku.
 • SN_10. Deti otvoria pozvánku a prečítajú ju. Dozvedia sa, že sú pozvaní na svadobnú hostinu ženícha Ježia a jeho nevesty Cirkvi. Už budúcu nedeľu.
 • SN_11. Scéna na snímku sa podobá tej, na ktorej kráľ posiela sluhov s tým, že všetko je pripravené na svadbu. Tu deti s pomocou obrázkov rozprávajú o tom, čo treba pripraviť na nedeľnú svätú omšu (čítania a tých, čo budú čítať; oltár, obetné dary, služby pri oltári; spev…).

Modlitba

 • Na záver všetci poďakujú Pánovi za veľkú česť, ktorej sa im dostalo. Pri katechéze v malej skupine zakončite Modlitbou Pána
Poďakujme teraz Nebeskému Otcovi, že nás ľúbi a pozýva na večnú hostinu. Nebeský Otče, ďakujeme.
 • Za každé pozvanie na svätú omšu, na ktorej nás hostíš chlebom života. Nebeský Otče, ďakujeme.
 • Za Sväté písmo, cez ktoré k nám hovoríš. Nebeský Otče, ďakujeme.
 • Za tvojich poslov, ktorých k nám posielaš, aby nás pozývali k tebe. Nebeský Otče, ďakujeme.
 • Za to, že si aj nás vybral za svojich svedkov a poslov tvojho kráľovstva. Nebeský Otče, ďakujeme.

Namiesto pracovného listu

Vystrihni obidve pozvánky, vymaľuj ich a pozvi dvoch ľudí na svätú omšu najbližšiu nedeľu.

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4419
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5395

Publikácie a pomôcky