Príspevky

Bartimej

Bartimej...

Šesť imperatívov

Oslov svojho anjela