Šesť imperatívov

CR-28 NE B

Zachovávaj! Choď! Predaj! Rozdaj! Príď! Nasleduj ma! Ježiš je presvedčený, že naplnenie týchto šiestich imperatívov je tým najlepším východiskom pre večný život. Ešte že to ten chlap z dnešného evanjelia stihol. Bolo to totiž na poslednú chvíľu ("Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol..."). Vďaka nemu vieme, čo máme robiť:
  1. Zachovávaj prikázania! Vieš ktoré, desatoro: "Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku..."
  2. Choď! Opusti svoju bezpečnú ulitu. Vyjdi do neistoty s jedinou istou: že si Bohom milovaný a chcený.
  3. Predaj všetko, čo máš! Áno, máš pravdu, nikto sa nemôže zbaviť všetkého. Každý, aj ten najchudobnejší, niečo predsa len má. Ale to nie je dôvod, aby si sa nevybral na trh. Naopak, to je dôvod na každodenné prehodnocovanie: Čo ma dnes brzdí na ceste za Kristom? Všimni si, že  Ježiš hovorí o predávaní a nie odhadzovaní. Jednak preto, aby to, čoho sa zriekneš, prinieslo osoh iným. A potom preto, aby si to odhodené po pár dňoch nešiel hľadať na smetisko.
  4. Rozdaj chudobným! Všimni si, nemáš im dať to, čo teba samého brzdí v ceste za Kristom! Máš im dať to, čo si získal predajom.
  5. Potom príď! Konečne máš na to, aby si za ním prišiel.
  6. Nasleduj ma! Asi tak celý život!
Pamätám si scénku k tomuto evanjeliu. Nejaký človek s kuframi a batohmi sa snažil prepchať cez úzku bránu s nápisom "Nebo". Nešlo to, až kým sa postupne nezbavil toho nákladu. Iná cesta nebola.
A práve o to ide: iná cesta nie je! Otázkou je, či stojíme o večný život.

Ak áno, potom najmúdrejšia vec, ktorá sa tu dá urobiť, je zachovávať. ísť, predať, rozdať, prísť a nasledovať.

Publikácie a pomôcky