Oslov svojho anjela

Svätých anjelov strážcov

Myslím, že keď Izraeliti na Sinaji počúvali Boží prísľub z dnešného prvého čítania, roztriasli sa im kolená. Toto hovorí Pán: „Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil..."
Boh im sľubuje, že nebudú sami. Či bude budú mať medzi sebou viditeľný znak jeho prítomnosti (ohnivý a oblačný stĺp, archa) alebo nie, nenechá ich samých.

Cirkev vyberá toto čítanie na dnešnú liturgiu, aby sme lepšie uvedomili, že to isté hovorí Pán aj nám. 
Boh poslal svojho anjela, aby ťa chránil na ceste životom a aby ťa priviedol do spoločenstva s Ním. Dal ti strážneho anjela. A pokračuje: "Váž si ho a počúvaj jeho hlas..., pretože je v ňom moje meno."
Oslov dnes svojho anjela. A počúvaj ho.

Publikácie a pomôcky