Príspevky

Kristus, svetlo sveta

Príhovor pre deti / Rekonštrukcia má zmysel!

Príhovor pre deti / Kríž na križovatke

Stačí sa spýtať...

Slepec

Vysoko nastavená latka

Znamenia

Príhovor pre deti / Rozsvieť svetlá!

Dá sa to aj inak!

Príhovor pre deti / Ani čiarku...

Príhovor pre deti / Zmeňte svoje zmýšľanie!

Ja som tvoj, ja som tvoja...

Učte sa robiť dobro!

Otázky

Príhovor pre deti / Pozrite hore a počúvajte Ježiša...

Publikácie a pomôcky