Príhovor pre deti / Rozsvieť svetlá!

PÔST-04 NE B (f)

Ježiš a Nikodém pri pamätnom nočnom stretnutí. Je tma. Nie len preto, že je noc. Hlavne preto, že "Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé."  
Nikodém žije v tej temnote. A akokoľvek sa úprimne snaží, nevie z toho von. Ježiš sa mu čuduje: "Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš?" Nevie! Jeho život je ako nekonečné tápanie v tmavom tuneli.
Je čas rozsvietiť. Dobrá správa pre Nikodéma aj pre nás je, že na svet prišlo pravé svetlo!

Nechaj sa zapáliť Kristom. Svieť si ním na cestu. Ako? 
1. Posvieť si na každú situáciu otázkou: "Čo by urobil na mojom mieste Kristus?" Rozhoduješ sa: úloha/telka, úloha/telka, úloha/telka... Čo by urobil Kristus? Alebo dospelí: vyplňujete daňové priznanie. Číselko hore, dole... Ako by to vyplnil Kristus?
2. Nevieš, čo by na tvojom mieste urobil? Pýtaš sa a nedostávaš odpoveď? Otvor si Písmo, veď je to Božie slovo.
3. Nerozumieš Písmu, nenachádzaš v ňom Svetlo? Hľadaj niekoho, s kým sa môžeš poradiť.
4. Poznáš cestu, pretože tvoje svetlo horí jasným plameňom? Zober so sebou aj iných, veď "kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

_____________________________________________________________________________

Publikácie a pomôcky