Ja som tvoj, ja som tvoja...

Pôst-03 NE B

Židovskí náboženskí predstavitelia z dnešnej evanjeliovej state ma príjemne prekvapili. Ježiš robí „poriadky“ v chráme, vyháňa dobytok, prevracia stoly obchodníkom... Musíme mať na pamäti, že Jeruzalemský chrám vyzeral inak, ako naše kostoly, bol to komplex budov a nádvorí a určite si obchodníci nerozložili svoj biznis niekde vo svätyni, ale na vyhradených a na to určených miestach.
Prekvapilo ma, že predstavitelia reagujú celkom pokojne a priamo nespochybňujú Ježišovo konanie. Nehovoria: „Čo si to dovoľuješ!“ alebo „Akým právom sa opovažuješ?!“ Zdá sa, že počítajú s možnosťou, že Ježiš tak koná, lebo tým poveril Boh! A tak ho chcú podrobiť skúške: „Nech Boh cez teba urobí nejaký naprirodzený čin, to bude znamením, že si jeho prorok!“

Ježiš sa odmieta hru na dokazovanie. Nehral ju s Diablom (Ak si Boží Syn, povedz kameňom...) a nehrá ju ani s ľuďmi. Aj tak je to hra, ktorá má obyčajne všelijaké postranné ciele. Svoje by o tom vedeli hovoriť slečny, ktoré počuli od svojich teraz už bývalých niečo v duchu: „Ak ma miluješ, dokáž mi to...“ Alebo taký Eliáš, ktorý urobil znamenie a potom musel utekať, aby si zachránil holý život.

Ježiš odkazuje židov na zmysel. V tomto prípade na zmysel chrámu, kultu, obiet..., ktorý sa možno vytrácal. Z chrámu akoby sa stávalo trhovisko, z obiet zárobková činnosť (?).

V prvom čítaní sme počuli Dekalóg. Aj tu je dôležité pozrieť sa na jeho zmysel. Kľúčom, princípom, z ktorého sú odvodené jednotlivé pravidlá, je prvá veta: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.“ V tej vete je vyjadrený vzťah: Som tvoj, patrím ti a ty patríš mne, milujem ťa, veď to vidíš z mojich skutkov, ja som ťa zachránil pred genocídou.
Prvá veta dáva zmysel všetkým nasledujúcim: Čakám, že budem na najvyššom stupienku tvojho rebríčka hodnôt, lebo Ja som Pán, tvoj Boh; hovor o mne vždy s úctou, lebo Ja som Pán, tvoj Boh; sláv so mnou, lebo Ja som Pán, tvoj Boh...
Milujúci manžel chce chce sláviť sviatok svojej manželky, lebo ona je jeho manželka. A keby mu aj napadlo v deň jej narodenín byť radšej s kamarátmi na futbale, oprávnene by mu to pripomenula: „Chcem, aby si bol som mnou, lebo ja som tvoja manželka!“

Ide o vzťah. A tak sa dnes môžem pýtať: Aký úmysel ma sem dnes priviedol? Prišiel som načerpať, oddychovať, poobzerať sa, niečo nové sa dozvedieť, upokojiť sa... alebo spolu s bratmi a sestrami osláviť toho, ktorý je Pán, náš Boh?
A prečo zachovávam Dekalóg? Lebo je to návod na slušný život, lebo chcem ísť do neba, bojím sa zatratenia, lebo... verím tomu, ktorý je Pán, môj Boh, ktorý ma vyviedol z otroctva?


Dnešná nedeľa je pozvaním ku vzťahu. Boh ti dnes hovorí: Ja som Pán, tvoj Boh. Odpovedz mu: Aj ja som tvoj, aj ja som tvoja...

Publikácie a pomôcky