Príhovor pre deti / Kríž na križovatke

PÔST-05 NE B (f.)

Značka dnešnej nedele symbolizuje križovatku. Križovatka je miesto, kde sa treba rozhodnúť. A rozhodnutia sú niekedy ťažké.
Pri značke rastie obilie. Pšeničné zrnko, ktoré niekto zaseje do zeme, sa musí rozhodnúť: vyrastie, alebo nie. Poznáme cestu zrnka. To, ktoré sa rozhodne vyrásť, vlastne zomrie, aby dalo život novým zrniečkam. Vyberie si ťažšiu cestu.
Už to vieme. Aj Ježiš si vyberie na križovatke ťažšiu cestu. Aj on zomrie, aby sme my mohli žiť navždy v Dome Otca.
A akú cestu si chceš vyberať ty?

____________________________________________________________________________

Publikácie a pomôcky