Príhovor pre deti / Zmeňte svoje zmýšľanie!

PÔST-03 NE B (f)

Židia sa opýtali Ježiša: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“  Ani sa veľmi nebúria proti tomu, čo urobil. Len sa pýtajú, či ho tým poveril Boh. Asi majú aj oni pocit, že tých obchodníkov, peňazí a zvierat je už v chráme priveľa.
Ježišovo konanie ich núti premýšľať nad otázkou: Načo vlastne chodím do chrámu?
Chceli znamenie, dostali značku: Otočte svoje zmýšľanie, zamerajte sa na lásku (srdce). 
Mimochodom tá šípka smeruje nie len na srdce, ale ukazuje aj na Ježiša._____________________________________________________________________________

Publikácie a pomôcky