Kristus, svetlo sveta

PÔST - Veľký týždeň UT: Iz 49, 1-6

„To je málo, že si môj služobník," hovorí Pán svojmu služobníkovi a pokračuje: "Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.“ Tým "svetlom národov je Kristus" a úlohou nás kresťanov "je  ohlasovaním evanjelia každému stvoreniu osvietiť ľudí Kristovým jasom, ktorý žiari na tvári Cirkvi."
Kristus, svetlo sveta, ako budeme spievať na Veľkonočnú vigíliu, žiari z tváre Cirkvi - z našej spoločnej tváre. Tento obraz sa ma veľmi dotýka.
Nech prídeš kamkoľvek, nech Kristus žiari z tvojej tváre.

Publikácie a pomôcky