Príhovor pre deti / Pozrite hore a počúvajte Ježiša...

www.qumran2.net

PÔST-02 NE B (f)

Peter, Jakub a Ján zažili na vrchu Tábor kus neba. Stretli sa s Mojžišom a Eliášom, vidia Ježiša v nebeskej sláve...
...A hneď chcú niečo robiť, stavať svätostánky, rozvíjať na hore kult, organizovať púte (?).
Božia predstava je iná: Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“
Pozrite hore a počúvajte Ježiša... Je fajn, že si sa hneď na začiatku pôstu rozhodol pre nejaké to predsavzatie. A už ho určite aj napĺňaš. Teraz sa pozri hore a počúvaj Ježiša.
Možno ti povie niečo v duchu: Nemusíš sa úplne zrieknuť televízora. Radšej si zober TV program a vyber si každý deň, čo budeš pozerať. Vieš, je pre teba užitočnejšie, ak si zvykneš kriticky vyberať programy celý život. Inak hrozí, že sa na Veľkú noc všetko vráti do starých koľají...

_____________________________________________________________________________

Publikácie a pomôcky