Znamenia

PÔST-04 PO

Dnes sa cirkev na celom svete pri liturgii modlí modlitbu: Všemohúci Bože, svojimi vznešenými sviatosťami obnovuješ svet; prosíme ťa, daj, aby sa Cirkev vzmáhala týmito znakmi tvojej prítomnosti a nikdy nezostala bez tvojej otcovskej pomoci. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
Boh obnovuje svet sviatosťami - viditeľnými znakmi jeho prítomnosti, jeho neviditeľnej lásky. Sviatosti sú teda viditeľné znamenia toho, čo inak nie je našimi zmyslami uchopiteľné, toho, že Boh je s nami.
Ján zažil niečo podobné pri uzdravení syna kráľovského úradníka. Hovorí: "Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judey do Galiley."
Na znamenia si však človek rýchlo zvykne a začne ich pociťovať ako samozrejmosť. Podobne je to aj so samozrejmosťou nesamozrejmých sviatostí.

Publikácie a pomôcky